Aktuálně z opatrovnictví

Pro pravidelný odběr novinek o reformě opatrovnictví se přihlašte ZDE

23. září 2015

bude vláda projednávat novelu občanského zákoníku. Novela by měla zkrátit lhůty pro pravidelný přezkum omezení svéprávnosti ze tří na pět let. Podle nás jde o nepromyšlený krok, který jde proti účelu reformy. Oslovili jsme Ministra pro lidská práva, zástupce ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, ministerstva vnitra, ministerstva zahraničí a úřadu vlády, s naším odůvodněním, proč tato novela oslabí právní postavení desítek tisíců lidí pod opatrovnictvím.

15. září 2015

představilo Ministerstvo vnitra první verzi metodiky pro obce vykonávající veřejné opatrovnictví. Bohužel jsme museli konstatovat, že metodika je zatím spíše obecná a chybí v ní praktické příklady řešení některých běžných problémů. Věříme, že po přepracování metodika alespoň částečně zaplní mezeru, kterou představuje absolutní nedostatek informací a podpory ze strany státu vůči jak veřejným, tak i soukromým opatrovníkům. Mezitím můžou opatrovníci využívat metodiku, kterou jsme vytvořili spolu s organizací Instand a která je zdarma ke stažení na webu.

7. – 9. září 2015

jsme se setkali s kolegy ze Švýcarského centra pro paraplegii a diskutovali jsme s nimi o možnostech, jak zlepšit efektivitu implementace opatrovnické reformy. Přišli jsme na 10 nevětších překážek pro autonomii lidí s postižením v ČR.

3. září 2015

jednala legislativní rada vlády. Podle našeho názoru by přijetí novely občanského zákoníku bylo porušením mezinárodních závazků ČR a vedlo by ke zhoršení postavení lidí, kteří jsou dnes omezeni ve svéprávnosti. Pro jednání Rady vlády pro lidská práva jsme proto připravili stanovisko s našimi argumenty.

17. srpna 2015

jsme představili zástupcům vlády výsledky našeho průzkumu ohledně vedení statistik v oblasti svéprávnosti, opatrovnictví a možnostech jiné podpory lidí s postižením. Zjistili jsme, že stát tyto informace sbírá, ale efektivně s nimi nepracuje a nevyužívá je ani pro monitorování implementace a evaluaci reformy. Vice informací zde.

22. června 2015

jsme zahájili projekt podpořený Americkou ambasádou, díky kterému budeme poskytovat praktické rady pro lidi s postižením, jejich rodiny a opatrovníky ohledně nové právní úpravy. Vice informací zde.

18. června 2015

jsme se účastnili setkání pořádaném ministerstvem vnitra ohledně připravovaného opatrovnického zákona a dalších výzev v oblasti veřejného opatrovnictví. Upozornili jsme na důležitost opatrovnického zákona pro řešení nedostatků, které již dnes v praxi jsou.

3. června 2015

Liga zjistila, že opatrovnické rady se pořád nevyužívají. Přitom jde o jednu z významných forem ochrany před zneužitím pravomocí opatrovníka, která dává prostor rodině a přátelům prostor pečovat o blaho a rozvoj osob s postižením Více informací zde.

28. dubna 2015

jsme připravili 16 konkrétních doporučení pro vládu k zajištění poskytovaní férové podpory pro lidi se zdravotním postižením.

22. dubna 2015

Veřejná ochránkyně práv zahrnula přípravu opatrovnického zákona do svých pěti doporučení pro vládu za rok 2015. I podle nás chybí opatrovnický zákon, který by měl důsledněji definovat pravomoci opatrovníka i případné sankce, a který by mohl ochránit tisíce lidí před finančním, či jiným zneužitím.

12. dubna 2015

I přesto, že občanský zákoník je účinný více než rok, soudy se zdráhají navracet lidem svéprávnost. Více najdete zde.

25. března 2015

Na kulatém stole, který jsme dne organizovali spolu s Úřadem vlády, se odborníci shodli, že stát selhává ve vytvoření efektivní ochrany lidí s postižením. Chybí legislativa, metodické materiály i vzdělávání pro soudce. Více informací zde.

17. února 2015

představilo ministerstvo práce a sociálních věcí novelu zákona o sociálních službách, která bude poprvé definovat podmínky, za kterých je možné umístit člověka proti jeho vůli do zařízení sociálních služeb. Tato změna zabrání tomu, aby opatrovníci svévolně zavírali lidi s postižením do ústavu. Více informací zde.