Liga lidských práv a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vás srdečně zvou na tiskovou konferenci k certifikátu Férová škola. Uskuteční se ve středu 4. června 2008 ve 13.00 ve velkém zrcadlovém sále budovy MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1.
Tiskové konference se zúčastní ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřej Liška, náměstek ministra školství doc. Phdr. Dušan Lužný, který vede skupinu pro sociální programy ve školství, Mgr. Iveta Němečková, pověřená řízením odboru rovných příležitostí, ředitel Ligy lidských práv Jan Vodák a koordinátorka projektu Férová škola, právnička Lucie Obrovská.

Ministr Ondřej Liška bude hovořit o vzdělávání romských dětí v systému českého základního školství a o současných i plánovaných krocích ministerstva, které by měly stávající situaci pomoci zlepšit. Přiblíží také práci na koncepci individuální integrace žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami a aktivity ministerstva na podporu rovných příležitostí. Zástupci Ligy lidských práv pak představí certifikát Férová škola, jeho myšlenku a podmínky, které by měla škola splňovat, pokud chce Certifikát získat. Dále seznámí přítomné s procesními pravidly certifikace a cíli, kterých by Liga chtěla prostřednictvím certifikátu Férová škola v rámci systému českého základního školství dosáhnout.

Certifikát Férová škola je nástroj, kterým se Liga lidských práv snaží standardizovat podmínky v oblasti lidských práv, diskriminace a inkluzivního vzdělávání v rámci systému českého základního školství. Liga jej vytvořila spolu s renomovanými odborníky v oblasti pedagogiky na základě zkušeností ze zahraničí. Certifikát bude udělován pod záštitou ministra školství těm základním školám, které nabízejí individuální přístup a rovné příležitosti pro všechny děti, snaží se integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dodržují lidská práva. Liga lidských práv chce prostřednictvím Certifikátu zajistit, aby šanci zařadit se do hlavního vzdělávacího proudu a rozvinout svůj plný potenciál dostalo větší množství dětí. „Vychová-li školství žáky, jejichž potenciál nebude naplněn, sníží se i jejich šance uspět na trhu práce. Ti, co neuspějí na trhu práce, budou zachyceni sociálním systémem. Nemělo by se tedy zapomínat na to, co jsou žáci, u nichž dojde k naplnění edukačního potenciálu, schopni státu vrátit zpět.“ Říká koordinátorka projektu Lucie Obrovská.
Pozvánka ke stažení.
Informace o projektu naleznete na www.ferovaskola.cz.

Bližší informace o tiskové konferenci poskytne:
Liga lidských práv: Magda Kucharičová, mkucharicova@llp.cz, +420 777 674 161

Certifikát Férová škola podpořilo studio Grafique a NROS.

děti, inkluzivní vzdělávání, školství, vzdělávání, žáci