Liga lidských práv si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci, která se uskuteční dne 23. července 2008 v 11:00 hod v prostorách Advokátní kanceláře Holubová – Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8.

Tiskové konference se zúčastní:

Mgr. Jiří Kopal, předseda Ligy lidských práv
Mgr. David Zahumenský, právník Ligy lidských práv
JUDr. Marie Cilínková, advokátka
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. LL.M, advokát

Zástupci Ligy společně s dalšími experty na zdravotnické právo představí problémy soudně znalecké činnosti v oblasti zdravotnictví. Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl se vyjádřil, že „případy, kdy soudní znalci pochybili, mívají často za následek zpackaný lidský život, jejich odpovědnost je ale nulová“. Právníci Ligy mají podobnou zkušenost. Proto jsme se obrátili na občany, aby nám zaslali zajímavé znalecké posudky z oboru zdravotnictví. Ty pak hodnotila komise složená z odborníků v oblasti práva i medicíny. Na základě poznatků z řady případů i hodnocení těchto posudků pak právníci Ligy zpracovali analýzu, včetně praktických doporučení pro zlepšení soudně znalecké praxe.

Bližší informace poskytne:
Mgr. David Zahumenský, Liga lidských práv, 608 719 535, dzahumensky@llp.cz

Liga lidských práv se problematice znaleckých posudků věnuje v rámci projektu podpořeného nadací CEE Trust.

právo, soudní znalci, zdravotnictví, znalecký posudek