Zástupci české vlády včera před Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen odpovídali na nepříjemné otázky třiadvaceti expertů. Členky výboru se zajímaly především o kvalitu života romských žen v ČR, jejich přístup ke vzdělání, zdravotní péči, zaměstnání. Česká delegace se však v rámci diskuse musela vypořádat také s tématem odškodnění nezákonně sterilizovaných žen, domácího násilí či s otázkou svobodného přístupu ke zdravotní péči těch rodiček, které nechtějí přivést své dítě na svět v nemocnici.

Výbor OSN upozornil českou delegaci na to, že existují ženy, které nechtějí rodit v porodnici, a že pro tyto ženy není zajištěna odpovídající zdravotnická péče. Zástupkyně ministerstva zdravotnictví na tuto výtku reagovala informací, že 99% porodů se odehrává v porodnicích, a tudíž ženy, které si přejí rodit mimo porodnici, neexistují. Ministerstvo zdravotnictví dále uvedlo, že nemá informace o žádných ženách, které by byly s péčí v nemocnici nespokojené. Samotné členky Výboru však zástupce vlády upozornily na to, že pokud ženy nemají jinou možnost, pochopitelně musí rodit v nemocnici, i když by si třeba přály rodit jinde.

Pro registraci porodních asistentek stanovil stát nesplnitelné podmínky

I pokud by se u nás pro domácí porod každoročně rozhodlo jen 1% žen, znamená to o něco více než tisíc rodiček. Těm se stávající nastavení systému zdravotnické péče snaží situaci co nejvíce ztížit a porodům mimo nemocnice zamezit. A to například čerstvou vyhláškou, která stanovuje takové podmínky pro vydávání registrace porodním asistentkám, že naprostá většina z nich nebude schopna tyto náročné technické podmínky splnit. Pouze registrace je přitom opravňuje k asistenci u porodu bez dozoru lékaře.

Analýzu týkající se porodních asistentek zveřejní Liga v pondělí 18. října. Jejím cílem je představit veřejnosti objektivní a ucelené informace o fungování péče o rodičku mimo porodnici v jiných evropských zemích (Francie, Holandsko, Irsko, Německo, Rakousko, Spojené království). „Chceme přispět k věcné diskuzi o tom, jak co nejlépe zajistit odbornou péči českým ženám, které chtějí rodit doma nebo v porodním domě,“ říká jedna z autorek analýzy, právnička Ligy Zuzana Candigliota.

Zástupkyně ministerstva zdravotnictví před Výborem OSN přiznala, že o kritice zmíněné vyhlášky ví, je však přesvědčená, že každé legislativě je třeba dát čas, aby se její účinky projevily. Uvedla navíc, že ženy si mohou místo porodu svobodně vybrat. „Svobodná volba nastávajících maminek je však značně omezená. Pokud si přejí rodit mimo porodnici, nemohou požádat o pomoc porodní asistentku, jak je to běžné v jinýchzemích. Zůstávají tak bez potřebné péče.“ Komentuje vyjádření zástupců české vlády právnička Ligy lidských práv Kateřina Červená.

Závěrečná doporučení zveřejní Výbor do měsíce

V rámci tzv. konstruktivního dialogu, který Česká republika vede s Výborem každé čtyři roky, česká delegace dále opakovaně potvrdila, že současná vláda nemá v úmyslu odškodnit protiprávně sterilizované ženy a celou záležitost považuje za vyřízenou. Závěry šetření spolu s doporučeními, která by Česká republika měla přijmout, aby dostála svým mezinárodním závazkům, zveřejní Výbor do měsíce.

 

Bližší informace poskytnou:

Kateřina Červená, právnička Ligy lidských práv (Ženeva): +420 777 18 99 26, kcervena@llp.cz
Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv (Brno): +420 777 893 871, zcandigliota@llp.cz

Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen
Výbor je zvláštním orgánem OSN, který kontroluje, jak státy plní své závazky vyplývající z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen. Státy, které úmluvu podepsaly, mají povinnost v pravidelných intervalech zasílat Výboru zprávu o dodržování svých závazků. Výbor však vedle oficiálních představitelů vlády naslouchá také neziskovým organizacím, které tak mají možnost upozornit OSN na porušování lidských práv ve svých zemích.

děti, diskriminace, domácí porod, lékař, nemocnice, porod, zdravotnictví