Pacienty a rodiče čeká v novém roce nejen tolik diskutované zvýšení regulačních poplatků, ale i větší respektování jejich soukromého a rodinného života. Změnu v přístupu zdravotníků přinesou nové zákony, které vstoupí v platnost od 1. dubna 2012. Zdravotníci již nebudou moci nadále omezovat nepřetržitý kontakt rodičů a dětí, ani vyžadovat peníze za doprovod rodičky u porodu. Nové zákony ale obsahují i řadu nejednoznačných ustanovení, která mohou být podle expertů zneužita v neprospěch pacientů.

„Dosud byli rodiče v nemocnicích nezřídka považováni za pouhou návštěvu svých dětí a nemocniční personál jim pod různými záminkami bránil být s nimi neomezeně. Stejně tak porodnice zneužívaly svého postavení a účtovaly si tisícikorunové poplatky za přítomnost partnera nebo jiného doprovodu rodící ženy u porodu,“ říká právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Doposud totiž bylo sporné, zda je takový postup nemocnic vůbec oprávněný a v zájmu pacientů. Podle nového zákona je kontakt s blízkými zařazen mezi práva pacientů, která jsou poskytována bezplatně. „Pacienti se jich spolu se svými rodinami mohou přímo domáhat,“ uvádí Candigliota.

Nové zákony také umožňují požadovat léčbu v co nejméně omezujícím prostředí. „To se týká zejména dlouhodobě léčených nebo psychiatrických pacientů, kteří jsou dnes nuceni zůstávat nepřiměřeně dlouhou dobu v nemocničním prostředí, i když jejich péči je možné zajistit jinými službami poskytovanými u nich doma,“ vysvětluje právnička Zuzana Durajová z Ligy lidských práv. Nový zákon by tak podle ní měl předcházet zbytečným zásahům do osobní svobody pacientů.

„Konečně jde o ucelenou právní úpravu, která nahrazuje nesčetněkrát novelizovaný zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966. Na druhou stranu má ale i svá negativa. Obsahuje nejednoznačná ustanovení, která mohou být zneužita v neprospěch pacientů,“
dodává Candigliota. Největší problémy v praxi očekává u částí týkajících se souhlasu dětí s péčí nebo předem vyjádřeného přání pacienta, které tak zřejmě brzy čeká novelizace.

Bližší informace poskytnou:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 777 893 871

Zuzana Durajová, právnička Ligy lidských práv a MDAC, tel. 773 692 282

 

Naše připomínky k zákonům s upozorněním na nedostatky v zákonech naleznete zde.

nemocnice, pacient, porod, práva pacientů, zákon