Na včerejší schůzce Výboru pro obranu a bezpečnost byl navzdory odporu některých poslanců odhlasován původní návrh zákona. Tedy znění, které nijak nereaguje na připomínky Ligy lidských práv a dalších organizací. Zákon, jenž má zprůhlednit vyšetřování kriminality strážců pořádku, tak stále přehlíží některé nedostatky.

Mezi hlavní problémy předložené Ligou lidských práv patří otázka vyšetřování trestné činnosti městských strážníků. Ti by měli být i nadále vyšetřováni státní policií, což může být problematické, neboť mezi strážníky a policisty vznikají často profesní a osobní vazby. A právě nezaujatost šetření ve všech složkách mužů ve zbrani měla být cílem vzniku Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Z podobných důvodů zůstává neméně problematickou také volba šéfa celé inspekce. Liga navrhovala, aby se podobně jako ve Velké Británii hlavou GIBS nemohl stát bývalý policista. Cílem nové organizace by nemělo být navázat na práci Inspekce ministerstva vnitra, kde aktivity policistů vyšetřovali jiní policisté a výsledky byly v mnoha případech tristní. Bohužel tyto ani jiné návrhy neprošly přes Výbor pro obranu a bezpečnost.

Připomínky Ligy lidských práv k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů ke stažení zde.

inspekce, policie, trestné činy policistů, zákon