Liga lidských práv a Public Interest Lawyers Association si vás dovolují pozvat na workshop na téma komunikace s klientem a řešení obtížných situací.

Workshop proběhne 5.6. od 15:00 v Praze. Cílem akce je nabídnout zájemcům z řad advokátů a advokátních koncipientů možnost zdokonalit se v komunikačních dovednostech s klienty a v řešení obtížných situací v komunikaci advokáta a klienta. Seminář proběhne interaktivní formou praktických modelových situací. Účast je bezplatná. Bližší informace naleznete v pozvánce zde. V případě zájmu o účast, prosím, potvrďte Vaši účast na probono@pilaw.cz nebo na tel:+ 420 545 210 446.

Za bezplatné poskytnutí prostor a občerstvení děkujeme .

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.