Ženeva – 31. května – Situací českých dětí se bude dnes v Ženevě zabývat Výbor pro práva dítěte, který dbá na dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte. Z otázek, které na zasedání položí Výbor české delegaci, vyplyne, jaká doporučení bude adresovat české vládě.

Liga lidských práv pro Výbor zpracovala kritickou zprávu, kde hodnotí situaci práv dětí v řadě oblastí. V některých z nich, bohužel, za více než osm let nedošlo k velkému pokroku, a proto lze očekávat, že se výtky Výboru budou částečně opakovat. Právnička Ligy Michaela Tetřevová se zasedání Výboru účastní jako pozorovatel a bude o jeho průběhu informovat. Otázky, které členové Výboru vládní delegaci položí, předurčí také text závěrečných doporučení, které by měly být vydány v druhé půlce června.

V závěrečných doporučeních z 31. ledna 2003 vyjádřil Výbor pro práva dítěte znepokojení například nad nedostatečnou pomocí a poradenstvím, které by měly být poskytovány rodinám a jejichž absence vede k nadměrnému umisťování dětí do dětských domovů. Vedle toho se Výbor pozastavil také nad skutečností, že řada dětí je neodůvodněně vylučována z hlavního vzdělávacího proudu a vzdělávána v takzvaných zvláštních školách.

O průběhu zasedání bude Liga informovat dnes večer po jeho skončení.

Bližší informace poskytne:

Michaela Tetřevová, právnička Ligy (Ženeva), tel. +420 724 219 796

David Zahumenský, předseda Ligy (Brno), tel. +420 608 719 535

děti, OSN, práva dětí, úmluva o právech dítěte