Ústavní soud včera z formálních důvodů zamítl stížnost ženy, která kritizovala stát za to, že jí nejasnou legislativou omezil ve volbě místa porodu. Se stížností se měla napřed obrátit na krajský soud. Ústavní soud přesto učinil výzvu, aby o porodech mimo porodnici byla vedena seriózní a odborná diskuse, která by vedla ke změně současné legislativy. O případu bude ještě rozhodovat Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, na který se žena již obrátila.

Paní Šárka se při plánování porodu svého druhého dítěte rozhodla pro porod v domácím prostředí. Když se však snažila najít porodní asistentku, která by jí u porodu asistovala, žádnou v Libereckém kraji nenašla. Obrátila se proto s žádostí o pomoc na svou zdravotní pojišťovnu a na krajský úřad, ale byla odmítnuta.

„I porodní asistentka … může vést samostatně fyziologický porod jen v prostorách, které jsou pro fyziologický porod náležitě věcně a technicky vybavené,“ uvádí úřad důvody, proč podle jeho názoru nemůže asistentka ženě pomáhat v domácím prostředí. Paní Šárka se proto obrátila s žádostí o pomoc na Ligu lidských práv.

Liga v ústavní stížnosti požadovala, aby bylo Ministerstvu vnitra, krajskému úřadu a Parlamentu ČR zakázáno pokračovat v omezování volby žen ohledně místa porodu. Ústavní soud stížnost odmítl z formálních důvodů, ve svém rozhodnutí však zúčastněné strany vyzval k „zahájení seriózní a odborné debaty, jejímž výsledkem by měla být legislativní úprava, která by respektovala právo na soukromý život dle čl. 8 Úmluvy tak, jak jej vyložil ve svém rozhodnutí ESLP, při zohlednění všech kolidujících zájmů a základních práv jiných subjektů, zejména práva dítěte na život a ochranu zdraví.“

„Vždy bude existovat určité procento žen, které dá před nemocniční péčí přednost porodu v domácím prostředí. Jak v rozhodnutí proti Maďarsku potvrdil ESLP, tyto ženy by měly mít možnost rodit s pomocí kvalifikované porodní asistentky,“ vysvětluje předseda Ligy David Zahumenský, proč se organizace podobnými případy zabývá. „Vzhledem k tomu, že Ústavní soud stížnosti paní Šárky nevyhověl, bude o případu muset rozhodnout ještě Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku,“ dodává Zahumenský.

Liga lidských práv již v roce 2010 zveřejnila analýzu, která ukazuje, že v řadě západních zemí jsou porody doma relativně běžnou záležitostí, když počet rodiček rodících mimo porodnici se pohybuje od 1-3 % (Německo, Spojené království, Irsko, Francie), přes 8-9 % (Wales), až po 29 % (Nizozemí). V těchto zemích přitom ženy mají možnost rodit v domácím prostředí z pomoci porodní asistentky.

Bližší informace poskytne:

David Zahumenský, právník a předseda Ligy lidských práv, tel.: 608 719 535

Přečtěte si rozhodnutí Ústavního soudu a analýzu Ligy lidských práv s názvem Péče porodních asistentek mimo porodnice.

domácí porod, nemocnice, porod, porodní asistentka, rodička, Ústavní soud