Seminář mediálního práva pro studenty žurnalistiky

Ve čtvrtek 12. června 2014 pořádáme na brněnské Fakultě sociálních studií seminář na téma:

Svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů pro žurnalisty

Interaktivní workshop povede David Zahumenský, advokát a bývalý předseda Ligy lidských práv. Účastníci si na praktických příkladech vyzkoušejí možnosti svobodného přístupu k informacím a otázky ochrany osobních údajů v praxi. Lektor čerpá ze svých zkušeností právníka i působení v nevládní watchdog organizaci.

12. 6. 2014 od 10 do 13 hodin, učebna AVC (5. patro)

 

Soud o týrání v dětském domově: Pomluva to nebyla

Reportáž odvysílala Česká televize 22. ledna 2013 v pořadu Události v regionech – Ostrava.

 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
——————–
Nebyla to pomluva, další odvolání se zamítá. Takový rozsudek dnes vyslechli manželé Lubovi z Nového Jičína u Krajského soudu v Ostravě. Žalobu si vysloužili tím, že v roce 2007 upozornili na případy údajného bití a psího pokousání chovanců novojičínského dětského domova. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Pro Lubovi tím ale příběh nekončí – stále chtějí, aby se objasnilo, co se vlastně v dětském domově dělo.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
——————–
Miroslav a Radka Lubovi u soudu, jeden příběh, dvě verze. Podle žalobkyně byla Radka jako noční vychovatelka v dětském domově nespokojená a v touze po lepším místě zaútočila na zástupce ředitelky s pomocí tvrzení dětí, že je bil a jeho pes je pokousal.

Michal POKORNÝ, zástupce ředitelky DD Nový Jičín /natočeno v květnu 2008/
——————–
Svědomím mám čisté.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
——————–
Podle Lubových se Radce děti s důvěrou svěřily v těžké chvíli a ona začala spolu s manželem bojovat za objasnění celého případu a potrestání viníků.

Jan MIKA, bývalý chovanec DD Nový Jičín /natočeno v květnu 2008/
——————–
On mě bil, já jsem se bránil rukama a on prostě do mě kopal.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
——————–
Soud dnes rozhodl pravomocně. Platí druhá verze. Po téměř 6 letech manželé Lubovi dosáhli toho, že soud uznal, že jednali v zájmu dětí. Jestli ale k týrání v dětském domově skutečně došlo nebo ne, o tom žádný soud nerozhodoval. Policisté vyšetřování odložili pro nedostatek důkazů.

Miroslav LUBA
——————–
I kdyby nás soud odsoudil, tak nic to nezmění na tom, že my víme, že ty události se staly.

Radka LUBOVÁ-SLAVÍKOVÁ
——————–
Pokud se nebudeme k sobě chovat slušně, pokud se někoho nebudeme moct zastat…

Miroslav LUBA
——————–
Pokud si nebudeme všímat věcí.

Radka LUBOVÁ-SLAVÍKOVÁ
——————–
Pokud si nebudeme všímat věcí, ano…

Miroslav LUBA
——————–
… kolem sebe, které se dějí, pokud na ně nebudeme upozorňovat, tak prostě tady to skončí špatně.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
——————–
Zmocněnkyně Michala Pokorného se dnes k případu nevyjádřila. Krajská státní zástupkyně zváží dovolání k Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Monika VÁPENÍKOVÁ, krajská státní zástupkyně
——————–
Jaký další postup bude zvolen, rozhodneme teprve poté, až nám bude doručeno písemné odůvodnění.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
——————–
Případ sleduje i Liga lidských práv. Pomluva je podle ní zneužívána. Podobných případů je řada.

David ZAHUMENSKÝ, předseda Ligy lidských práv
——————–
To trestní oznámení za pomluvu mnohdy je podáváno s tím, aby ta daná osoba byla zastrašena a třeba dále neinformovala o tom, co se děje.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
——————–
Liga lidských práv také Lubovi nominovala do projektu Hrdinou může být každý. Je o lidech, kteří se postavili bezpráví. Dětští hrdinové příběhu ale tráví své dny mimo pozornost kamer. Už dospělý Jan Mika je kvůli upozornění na bití nepravomocně odsouzen za křivé obvinění. Pokousaná Bára stále žije v Dětském domově v Novém Jičína a jizva jí z tváře stále nezmizela. Marta Pilařová, Česká televize.

Zahumenský: V Česku se ještě před soudem nedovoláte právní pomoci

Lidé u nás sice mají možnost požádat soud, aby jim ustanovil advokáta, ale soudy věci posuzují nejednotně. Zejména ale není zajištěna bezplatná právní pomoc předtím, než se obrátíte na soud, uvedl David Zahumenský, předseda Ligy lidských práv.

Dovolat se svých práv v dnešní komplikované společnosti vyžaduje pevné nervy, urputnost, snahu, čas a především peníze. Představíme vám některé z možností, jak získat bezplatné právní rady v různých oblastech našeho života. Začneme možnostmi právního poradenství Ligy lidských práv.

Liga lidských práv představuje neziskovou organizaci, která prosazuje aktivní pomoc lidem, kterým byly odepřeny jejich práva, především výkonem státní správy. Ročně zodpoví na stovky dotazů prostřednictvím emailu, telefonicky a osobními schůzkami. Vydává mnohé publikace a materiály, které mohou běžnému občanovi usnadnit orientaci v každodenním životě z hlediska práva. Blíže a odborněji s panem Davidem Zahumenským, předsedou Ligy lidských práv.

Dobrý den pane Zahumenský. Mohl byste ve stručnosti představit Ligu lidských práv pro naše čtenáře?
Jsme nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. Snažíme se lidem pomáhat, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Nejsme ale jen poradna pro nemajetné. Naším hlavním zaměřením je prosazovat systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.

Dovolím si jít rovnou k věci. V jakých případech poskytujete bezplatné právní zastoupení?
Obecně je možné říci, že bezplatné zastoupení se klientům snažíme zajistit v oblastech, kterými se zabýváme a kde věcem rozumíme. To jsou zejména práva dětí, práva lidí se zdravotním postižením, práva pacientů, případy násilí ze strany policie a práva obětí trestných činů.

Podle jakých kritérií si vybíráte případy pro bezplatné zastupování?
Víme, že nemůžeme pomoci každému, proto se vždy nejprve díváme, zda tady není někdo jiný, kdy by mohl klientovi pomoci, kdo třeba danému problému rozumí lépe. Pokud se jedná o případ v oblastech, kterými se zabýváme, zkoumáme především to, zda je zde kromě zájmu klienta na vyřešení věci, také veřejný zájem. Jestli má případ potenciál předejít porušování lidských práv v budoucnu.

Mohou se na vás běžní občané obrátit s kterýmkoliv právním dotazem nebo pouze s některými?
Lidé se na nás obracejí s rozličnými dotazy. Pokud jim nejsme schopni poradit, ať již proto, že se danými problémy nezabýváme, nebo z důvodu, že nám to nedovoluje naše kapacita, snažíme se je alespoň odkázat na někoho jiného, kdo by jim mohl pomoci. Bohužel se ale stává, že je těžké někoho takového najít.

Odpovíte všem dotazům, které k vám jsou zaslány, i ve formě zdvořilého odmítnutí?
Snažíme se odpovědět vždy, někdy jsme ale natolik zahlceni, že to může trvat déle.

Právní poradenství zdarma poskytujete přímo dle personálního zajištění Ligy lidských práv nebo spolupracujete s externími advokáty?
V Lize nyní pracuje 9 právníků, vedle toho spolupracujeme s celou řadou advokátů, kteří jsou schopni klientům pomoci zdarma. Například advokát Robert Cholenský v letošním roce získal cenu pro bono advokát roku za pomoc v případech policejního násilí a práv osob s mentálním postižením.

Který případ byl pro vás během vašeho působení v Lize lidských práv nejvíce emotivní?
Setkáváme se s řadou velmi emotivních situací. Právo není všemocné a někdy se věci nakonec semelou jinak, než by člověk čekal. Napadá mě případ rodiny, které byly ze sociálních důvodů odebrány děti, když rodiče po určitou dobu neměli řádné bydlení. Stalo se tak přesto, že Ústavní soud opakovaně prohlásil, že sociální důvody nemohou být důvodem pro přetržení pouta mezi rodiči a dětmi.

Když jsme do případu vstoupili, rodiče si již bydlení zase našli, na naši stranu se postavil veřejný ochránce práv a také v soudním řízení to vypadalo, že by se děti mohly k rodičům brzy vrátit. Pak ale byla u otce zjištěna roztroušená skleróza a rodičům se narodily další děti, dvojčata. S ohledem na zdravotní stav otce nakonec rodiče souhlasili s tím, aby starší děti zůstaly u pěstounů a pouze je pravidelně navštěvují.

Které případy zastupujete nejčastěji?
Nejvíce případů, kde poskytujeme zastoupení, se týká práv lidí s postižením. V České republice bohužel stále přetrvává pohled, že nejlepší ochranou pro lidi s mentálním postižením je zbavit je způsobilosti k právním úkonům a nenechat je tak o sobě rozhodovat. V půlce roku 2011 tak u nás bylo více než 26 tisíc občanů zcela zbaveno možnosti o sobě rozhodovat. Přitom například v Německu už vůbec institut úplného zbavení způsobilosti neznají. Naštěstí se situaci v zemích na západ od nás výrazně přiblížíme s účinností nového občanského zákoníku od ledna 2014.

Vy osobně, jak hodnotíte možnosti bezplatného právního zastupování a poradenství v České republice oproti zahraničí?
Lidé u nás sice mají možnost požádat soud, aby jim ustanovil advokáta, pokud splňují podmínky pro osvobození od soudních poplatků, ale soudy věci posuzují nejednotně (stalo se nám například, že klientce, která potřebovala řešit dva související právní problémy, jeden soud osvobození přiznal a jiný ne). Zejména ale není zajištěna právní pomoc předtím, než se klient obrátí na soud. Přitom právě včasné odborné zhodnocení situace a možností jejího řešení by v řadě případů pomohly nejvíce.

V České republice bohužel stále neexistuje účinný systém státem zajišťované právní pomoci. Zde zaostáváme nejen za našimi sousedy na západ od nás, ale také například Slováci už podobný zákon mají od roku 2005. Přestože česká vláda teze zákona schválila již v roce 2008, stále se nedaří najít politickou podporu pro jeho přijetí.

Přál byste si něco říci čtenářům závěrem?
Vzhledem k tomu, že je pro nás extrémně náročné zajistit finanční zdroje pro to, abychom mohli bezplatnou právní pomoc lidem v České republice zajišťovat i nadále, rád bych čtenářům nabídnul možnost vstoupit našeho klubu podporovatelů „Lidi Ligy“. Více informací čtenáři najdou na stránkách www.lidiligy.cz.

Jako tečku na úplný závěr bych Vás požádal o kontakty, kde se mohou čtenáři se svými dotazy a příběhy obracet?
Kontaktovat je nás možné telefonicky na čísle 545 210 446 nebo e-mailem na brno@llp.cz. Veškeré kontakty čtenáři najdou na našich stránkách www.llp.cz.

 

Zprávu vydal server Finance.cz 9. července 2012, autorem článku je Zbyněk Drobiš.