Škola trochu jinak

Reportáž České televize, kterou odvysílala v pořadu Události – 3. listopadu 2014 (začátek v čase 14:37).

Aneta SAVAROVÁ, moderátorka

——————–
Spravedlivé prostředí pro všechny děti bez ohledu na rasu nebo handicap. Projekt Férová škola oceňuje 6 let ty, které žákům takové podmínky vytvářejí. A nově spustil web, kde se učitelé informují o tom, jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají specifické potřeby.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Malotřídka v Chotýšanech na Benešovsku. Škola, kam děti chodí rády a kde je všechno tak trochu jinak. Neexistují tady klasické vyučovací hodiny, školní zvonek tady nezvoní.

osoba
——————–
Asi budeme muset si dát o trošičku dřív dneska přestávku.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Hodina končí podle toho, jak jsou děti schopné se na učení soustředit. Na první pohled tu mezi školáky není žádný rozdíl. V každé třídě je ale několik takových, kteří potřebují speciální péči. Děti s poruchami pozornosti nebo učení.

Daniela BUKOVSKÁ, ředitelka, ZŠ Chotýšany
——————–
Ty děti vůbec jako nevyčnívají z toho davu, každý dítě má své tempo, má své možnosti.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Důležitou součástí kolektivu Základní školy v Chotýšanech jsou kromě učitelek taky jejich asistentky. Ty se věnují primárně právě dětem se specifickými potřebami.

Vendula NOVOTNÁ, učitelka, ZŠ Chotýšany
——————–
Snažíme se s nima spolupracovat tak, že některé části hodin pracujeme společně a pak, když potřebují individuální přístup, tak vlastně odchází s nimi většinou do jiné místnosti.

osoba
——————–
Jeden krok, druhý krok, takže dva a dva je …

dítě
——————–
Čtyři.

osoba
——————–
Čtyři, výborně.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Každé z dětí tu má individuální přístup. A při učení svoje tempo.
Pomáhají ti i děti a paní učitelky, nebo kdo ti pomáhá?

Petr, žák ZŠ Chotýšany, 9 let
——————–
No, tak všichni, skoro.

Daniela BUKOVSKÁ, ředitelka, ZŠ Chotýšany
——————–
Celá ta škola funguje na bázi vlastně kamarádství, přátelství a tolerance.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Podobné příběhy škol má teď nově pomáhat mezi učiteli šířit web Mapa férových škol.

redaktorka /Zdroj: Mapa férových škol/
——————–
„Ukázalo se, že po prvních dvou vyučovacích hodinách přijde na žáka tak silná ospalost, že není schopný další práce. Zřídili jsme mu proto ve třídě relaxační koutek.“

redaktor /Zdroj: Mapa férových škol/
——————–
„Žák k nám nastoupil s těžkou poruchou řeči. Za pomoci asistentky udělal obrovský pokrok.“

Marek ZEMSKÝ, koordinátor projektu Férová škola
——————–
Učitelé zde můžou sdílet vzájemnou podporu, předávat si zkušenosti.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Podle posledního průzkumu organizace EDUin je mírná většina laické společnosti, stejně jako odborníci pro to, aby děti s handicapem chodili do klasických základních škol. Hlavně kvůli tomu, aby se lépe začlenili do kolektivu. Jitka Sásová, Česká televize.

Liga připravila speciální velikonoční nadílku: web o férové policii

V neděli 8. dubna spustí Liga lidských práv další ze svých „férových“ webů, tentokrát stránky Férové policie. Nabízejí stručné a přehledné informace o právech a povinnostech lidí, kteří se setkávají s policisty a strážníky. Návštěvníci zde najdou i postup, jak se bránit, když muži zákona jednají nezákonně, a mnohé další užitečné informace. Stačí kliknout na www.ferovapolicie.cz.

„Nový web je určený primárně pro veřejnost. Lidé by na něm měli zjistit, kdy má policie Zelenou a kdy už naopak musí vztyčit Bílý praporek před zákonem; kdy se policisté mohou chovat trochu Škaredě, a kdy už jim za takové chování hrozí Velký problém,“ říká o novém webu velikonočně naladěná spoluautorka textů Kristýna Foukalová. Stránky by však nemusely zaujmout jen veřejnost, ale i samotné policisty a strážníky.

Web poskytuje základní obrázek o postavení policie ve vztahu k občanům, o jejích pravomocech a povinnostech, stejně jako o právech a povinnostech občanů. Užitečné údaje tam naleznou například účastníci demonstrací, řidiči nebo fotbaloví fanoušci. Jednoduše všichni, které zajímá, kdy je jednání policie ještě v pořádku a kdy už vykračuje z mezí zákona.

Lidé, kteří si nechtějí protiprávní jednání policistů a strážníků líbit, mohou využít vzorové stížnosti, žádosti a další právní podání, které jsou na webu připraveny ke stažení. Navíc zde najdou i jednoduchý návod, jak se v takové situaci bránit, a příklady policejních „přešlapů“, se kterými se nejenom Liga v minulosti setkala.

 

Web volně navazuje na podrobnější manuál o kontaktu občanů s policisty a strážníky, který jsme vydali v roce 2010.

 

Bližší informace poskytne:

Kristýna Foukalová, právnička Ligy lidských práv, kfoukalova@llp.cz

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, zcandigliota@llp.cz, 777 893 871