Liga navrhne model profesionálního opatrovnictví

Liga lidských práv se v dubnu stala partnerem nového projektu zabývajícím se rozhodováním lidí s postižením, jehož garantem je organizace Instand. Ta se dlouhodobě snaží prosazovat kvalitnější poskytování sociálních služeb v České republice. Úkolem Ligy ve spolupráci s Instandem bude nejen najít efektivní model pro řešení reformy opatrovnictví u nás, ale i co nejlépe nastavit fungování nového institutu tzv. podpůrcovství. Tento nový institut je méně omezující alternativou k opatrovnictví a od roku 2014 s ním počítá do praxe i Nový občanský zákoník.

V následujících třech letech tak právníci Ligy a pracovníci Instandu prostudují odpovídající legislativu a každodenní praxi u nás i v zahraničí a na základě těchto zkušeností vytvoří model profesionálního opatrovnictví a metodické podpory pro podpůrce.

O dalších aktivitách Ligy v projektu „Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením“ budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.

Nejnovější informace o reformě opatrovnictví sledujte nyní na www.reformaopatrovnictvi.cz

Centrum advokacie duševně postižených a Liga lidských práv spustily novou webovou stránku www.reformaopatrovnictvi.cz, jejímž cílem je informovat a poskytovat prostor k diskusi o reformě právní úpravy opatrovnictví a uplatňování způsobilosti k právním úkonům osob s postižením. Reforma směřuje k tomu, aby byla více respektována práva osob s postižením a aby bylo podporováno jejich sociální začleňování.

V dubnu 2008 jsme iniciovali vznik koalice nevládních organizací a akademických institucí, které vytvořily společný návrh reformy formou připomínek k návrhu nového občanského zákoníku a zaslaly jej ministru spravedlnosti. V současné době se o připomínkách jedná.
Na stránce naleznete nejen návrh nového občanského zákoníku a připomínky k němu zaslané ministrovi spravedlnosti, ale i pracovní materiály, ze kterých připomínky vycházejí, důležité mezinárodní dokumenty, publikace MDAC a Ligy a další dokumenty k tomuto tématu. Také vy se můžete podílet na vytváření obsahu stránky vkládáním přípěvků do rubriky Fórum.