Ministerstvo uložilo pokutu porodní asistentce, ta zažádala o odškodnění za nezákonný postup

Liga lidských práv zastupuje porodní asistentku Johanku Kubaňovou, která čelila likvidační pokutě 120 000 Kč za poskytování péče během porodů v domácím prostředí.

Naši právníci podali naposledy v listopadu 2020 odvolání proti druhému rozhodnutí se sníženou pokutou 80 000 Kč. Po dlouhé nečinnosti státních orgánů pak podali stížnost na průtahy k Ministerstvu zdravotnictví. To se za průtahy omluvilo a rozhodlo o zastavení řízení s odůvodněním, že došlo k promlčení.

Řízení o pokutě bylo tedy zastaveno. Naopak teď Johanka Kubaňová požaduje odškodnění za nezákonný postup.

Díky této kauze se podařilo docílit výkladu, že poskytování první pomoci porodní asistentkou při domácím porodu nemůže být protiprávním jednáním. Tento výklad zaujalo Ministerstvo zdravotnictví na základě našeho prvního odvolání.

“Celé řízení proti porodní asistentce trvalo 4 roky, kdy jí hrozila pokuta v enormní výši, byla odrazována od výkonu své profese a řízení ji profesně poškozovalo. Přitom se klientka ničeho protiprávního nedopustila, naopak poskytováním péče ženám a dětem jednala v jejich nejlepším zájmu. Omluvu tedy nepovažujeme za dostačující a požadujeme náhradu nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku tohoto řízení.“ uvedla advokátka Zuzana Candigliota.

Náhradu nemajetkové újmy porodní asistentce nyní soud přiznal

Městský soud v Praze nyní pravomocně přiznal porodní asistentce odškodnění za nesprávný úřední postup – nepřiměřenou délku přestupkového řízení kvůli asistenci u domácích porodů.

Stručná rekapitulace k náhradě nemajetkové újmy:

  • leden 2023 – Podali jsme žalobu na náhradu újmy za nepřiměřenou délku řízení.
  • duben 2023 – Ministerstvo se vyjádřilo k žalobě a také vyřídilo žádost o odškodnění tak, že nárok neuznalo.
  • červenec 2023 – Zaslali jsme soudu repliku k vyjádření ministerstva a s doplněním skutkových tvrzení, konalo se také jednání a po poučení ze strany soudu jsme doplnili tvrzení ohledně likvidačního charakteru pokuty.
  • srpen 2023 – Konalo se další jednání, kde byl vyhlášen rozsudek.
  • říjen 2023 – Ministerstvo si podalo odvolání, my jsme odvolání nepodávali, ale vyjádřili jsme se k odvolání ministerstva.
  • 26. 4. 2024 – Městský soud v Praze vydal rozsudek bez nařízení jednání, kde je pravomocně přiznáno odškodnění za nepřiměřenou délku přestupkového řízení kvůli asistenci u domácích porodů. 

Tiskovou zprávu k této kauze najdete zde.

K tomuto případu vydala stanovisko také Unie porodních asistentek. Díky tomu mají  porodní asistentky odborné i právní vodítko, jak postupovat.

Detailnější informace o případu naleznete na tomto odkazu.

Všem podporovatelům, kteří přispěli v naší (již uzavřené) kampani na platformě Darujme.cz, velmi děkujeme. Díky vaší pomoci byly Johance Kubaňové poskytnuty právní služby.

Liga lidských práv zastupuje porodní asistentku Johanku Kubaňovou v dalších řízeních. Stále totiž pokračujeme v zastupování porodních asistentek, kterým stát znemožňuje asistovat u fyziologických porodů tím, že jim omezuje registraci. Krajské úřady totiž při udělování oprávnění pro porodní asistentky uvádí dodatek: “vyjma vedení fyziologického porodu”. A přitom právě vedení fyziologického porodu je kompetencí porodních asistentek. Bližší informace vám přineseme již brzy.