Pomohla by nezávislá inspekce

Článek byl publikován dne 13. 10. 2009 v Lidových novinách, také na www.lidovky.cz a naleznete jej zde.
Je důležité, aby lidé nenechávali případy zbytečného násilí policistů být, míní Jiří Kopal, předseda Ligy lidských práv.
LN: Je větší riziko násilného chování policistů při rozsáhlých akcích, jako byl zásah proti polským fotbalovým chuligánům?

Určitě. Působí tam adrenalin policistů. Jsou prostě lidsky nervózní. Podle mě by měla policie veřejnosti sdělit, jak její psychologové pracují s policisty, kteří mají v takových akcích zasahovat. Podle různých zásahů za ta léta se zdá, že oni často nejsou psychicky vyzrálí. Je důležité, jak pracují se svou nervozitou před zásahy. Mohou dělat chlapáky, ale přitom je často vidět, že jsou trochu roztřesení. Často pak dochází ke zbytečnému násilí, naposledy například při zásahu proti squaterům.

LN: Máte pocit, že se situace a počty excesů policistů lepší, nebo naopak?

Od známého zásahu na CzechTeku v roce 2005 byly zásahy policistů na demonstracích a podobných akcích vesměs klidnější. Teď ale přišel zásah proti squaterům, který byl svým provedením od té doby nejkontroverznější. Bylo tam zbytečné násilí, nedovolili jim volat advokáta ani informovat blízké, že jsou na policejní stanici. Je důležité, aby se lidé, kterým se toto stane, nebáli podat stížnost či trestní oznámení a dotáhnout spor do takového stadia, aby si policisté uvědomili, že jim hrozí právní postih. Je potřeba snažit se spor dotáhnout do konce a ne to nechat být. Češi to obecně hodně nechávají být, přístup lidí je trochu lhostejný.

LN: Diskutuje se o tom, jak zlepšit vyšetřování pochybení policistů a o nezávislé instituci…

Nezávislý vyšetřovací orgán pro policii by pomohl. Existuje návrh připravený za působení Ivana Langra na ministerstvu vnitra. Leží ale v parlamentu a neposunul se v projednávání dál, což nás mrzí. Tato generální inspekce by fungovala nezávisle mimo ministerstvo vnitra a řešila by trestné činy policistů. Není to podle nás ideální návrh, ale byl by to příslib určitého zlepšení.

Prohlášení nevládních organizací k iniciativám sdružení hájících práva otců

V prohlášení upozorňujeme na to, že někteří z členů a sympatizantů výše uvedených sdružení, kteří se domáhají svých otcovských práv, se dopouštěli v rodině fyzického a psychického násilí vůči rodině a dítěti, takže snaha o omezení kontaktu dítěte s otcem je v mnoha případech legitimní, stejně tak je pochopitelné, že se dítě odmítá s otcem stýkat.

Upozorňujeme na to, že členové výše uvedených sdružení prosazují své zájmy intervencí u soudců, soudních znalců, orgánů sociálně-právní ochrany dětí v konkrétních kauzách, což považujeme za nepřípustné a vážně ohrožující nezávislost výše uvedených orgánů.

Dále bychom chtěli zveřejnit praktiky, které někteří stoupenci sdružení používají vůči svým bývalým partnerkám a dětem ve snaze zajistit si lepší postavení před opatrovnickým soudem.

Co se týká otázky výkonu rozhodnutí o styku s nezletilými dětmi, odmítáme názor, že dítě by mělo být vždy soudem nuceno ke styku s druhým rodičem i proti své vůli. Apelujeme na rozlišování případů, kdy u dítěte vypěstoval jeden z rodičů syndrom zavrženého rodiče, od případů, kdy dítě druhého rodiče odmítá z objektivních důvodů. Například bylo-li dítě svědkem násilí otce vůči matce.

Prohlášení je určeno státním institucím, nevládním organizacím i veřejnosti.

Prohlášení vydaly tyto nevládní organizace: Acorus, Fond ohrožených dětí, Liga lidských práv, Rosa, Růžová linka, Profem.

Kontaktní osoba:
Veronika Kristová
Liga lidských práv
Za Poříčskou bránou 12
189 00 Praha 8
tel: 724 033 052