V prohlášení upozorňujeme na to, že někteří z členů a sympatizantů výše uvedených sdružení, kteří se domáhají svých otcovských práv, se dopouštěli v rodině fyzického a psychického násilí vůči rodině a dítěti, takže snaha o omezení kontaktu dítěte s otcem je v mnoha případech legitimní, stejně tak je pochopitelné, že se dítě odmítá s otcem stýkat.

Upozorňujeme na to, že členové výše uvedených sdružení prosazují své zájmy intervencí u soudců, soudních znalců, orgánů sociálně-právní ochrany dětí v konkrétních kauzách, což považujeme za nepřípustné a vážně ohrožující nezávislost výše uvedených orgánů.

Dále bychom chtěli zveřejnit praktiky, které někteří stoupenci sdružení používají vůči svým bývalým partnerkám a dětem ve snaze zajistit si lepší postavení před opatrovnickým soudem.

Co se týká otázky výkonu rozhodnutí o styku s nezletilými dětmi, odmítáme názor, že dítě by mělo být vždy soudem nuceno ke styku s druhým rodičem i proti své vůli. Apelujeme na rozlišování případů, kdy u dítěte vypěstoval jeden z rodičů syndrom zavrženého rodiče, od případů, kdy dítě druhého rodiče odmítá z objektivních důvodů. Například bylo-li dítě svědkem násilí otce vůči matce.

Prohlášení je určeno státním institucím, nevládním organizacím i veřejnosti.

Prohlášení vydaly tyto nevládní organizace: Acorus, Fond ohrožených dětí, Liga lidských práv, Rosa, Růžová linka, Profem.

Kontaktní osoba:
Veronika Kristová
Liga lidských práv
Za Poříčskou bránou 12
189 00 Praha 8
tel: 724 033 052

děti, násilí, omezení práv, práva otců