Technaři se dočkali omluvy

Praha – Ministerstvo vnitra se musí omluvit severočeským technařům.
Dvojice Severočechů Pavel Kuchař a Ondřej Holou se u pražského městského soudu dočkala po třech letech omluvy a finanční satisfakce, a to za neadekvátní zásah policistů, kteří na rozehnání technařů použili i vodní děla a slzný plyn.

Soud totiž ve středu rozhodl, že se ministerstvo vnitra musí omluvit oběma účastníkům technoparty CzechTek. Ta se uskutečnila v létě 2005 u obce Mlýnec na Tachovsku. Ministerstvo oběma mužům navíc musí zaplatit pokuty pokuty, a to ve výši 10 tisíc a 20 tisíc korun. Tepličan Pavel Kuchař s verdiktem souhlasí jen částečně.
„Omluva je sice dobrá věc, ale mrzí nás, že v tomto případě nebyli potrestaní přímo policisté, kteří nás napadli. Přitom jsme u soudu předložili audiozáznamy a fotografie policistů. Inspekce ale nedokázala policisty ztotožnila ti tak unikli potrestání. Rozhodli jsme se ministerstvo žalovat kvůli ochraně osobnosti, proto jsme požadovali každý 100 tisíc korun, soud nám ale přiznal jako odškodnění 10 a 20 tisíc korun, já dostal vyšší částku i jako bolestné. Při brutálním policejním útoku jsem totiž utrpěl zranění. Policisté nám při zákroku vhodili do auta granát se slzným plynem a já pak dostal několik ran obuškem,“ řekl Tepličan Kuchař, který se kvůli pracovní zaneprázdněnosti k pražskému soudu nepřišel.
„Za úspěchem výhry nad ministerstvem stojí úsilí právníků z Ligy lidských práv, hlavně pak právníka Jiřího Kopala a našeho advokáta Davida Strupka. Oba mladíci nyní čekají na postup právníků ministerstva, poté se případně proti rozsudku odvolají.
Zásah proti technařům nařídil tehdejší premiér Jiří Paroubek.

Článek vyšel dne 9.7.2008 v Děčínském deníku, naleznete jej zde.

První ze čtyř žalob Ligy v případu CzechTek uspěla

Liga lidských práv vítá dnešní rozhodnutí Městského sodu v Praze, podle nějž se ministerstvo vnitra musí omluvit dvěma účastníkům taneční oslavy CzechTek, která se konala v roce 2005 u Mlýnce na Tachovsku. Podle rozhodnutí soudu musí ministerstvo zaplatit prvému 10.000 a druhému 20.000 korun za protiprávní zásah policie.

Liga zastupovala pány Kuchaře a Holouse nejprve v trestním řízení. Navzdory tomu, že se poškozeným podařilo zachytit násilného policistu i s pěti viditelnými čísly ze šesti na fotografii, policisté Inspekce ministra vnitra i poté státní zástupkyně se rozhodli případ odložit. Neumožnili tak soudu, aby případ posoudil a aby se spolu se zástupci poškozených mohl ptát na průběh akce, včetně důvodupo vhození dvou dýmovnic do auta, před zraky veřejnosti.

Proto Lize nezbylo, než ve spolupráci s pražským advokátem Davidem Strupkem podat žalobu na ochranu osobnosti, o níž bylo rozhodnuto dnes v první instanci. Vedle toho byla podána oběma poškozenými ve spolupráci s Ligou a uvedeným advokátem žaloba na náhradu škody, o níž rozhoduje Obvodní soud pro Prahu 7.

Další dvě žaloby byly podány Ligou v případu Evy Waldsteinerové, která byla brutálně sražena k zemi policistou a ze zákroku policie v roce 2005 si odnesla zranění loktu s trvalými následky. Také tyto žaloby se projednávají u Městského soudu v Praze (žaloba na ochranu osobnosti) a u Obvodního soudu pro Prahu 7 (žaloba na náhradu škody).

Bližší informace:
Jiří Kopal, předseda Ligy lidských práv, mobil: 776 234 446
David Strupek, advokát, mobil: 603 815 445

Trestní oznámení na velitele zásahu na akci CzechTek 2005

IMV své rozhodnutí odůvodňuje skutečností, že konkrétního viníka zranění poškozené E.W. nelze zjistit. Vzhledem ke skutečnosti, že tímto způsobem doposud skončila VŠECHNA trestní oznámení podaná poškozenými z řad účastníků CzechTeku 2005, rozhodla se Liga rozšířit oznámení na velitele celého zásahu, jehož totožnost je známa. Velitel zákroku pod jednotným velením nese odpovědnost za porušení povinností, které mu v souvislosti s takovým zákrokem ukládá zákon.

Na taneční oslavě CzechTek 2005 provedla Policie ČR celkem dva velké zásahy proti jejím účastníkům. V průběhu druhého z nich, který se odehrál převážně po setmění dne 30.7. 2006, došlo k těžkému zranění paže nezletilé účastnice, která se navíc v té době pouze snažila odejít z louky, na které se oslava konala.

Důvodem pro podání trestního oznámení jsou poznatky, že velitel při vedení zásahu zásadně pochybil a svým jednáním pravděpodobně spáchal trestný čin maření úkolu veřejného činitele dle ustanovení § 159 odst. 1 trestního zákona a trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti dle ustanovení § 223 trestního zákona.

O této skutečnosti m.j. svědčí, že

  1. nebyla vydána náležitá výzva před použitím donucovacích prostředků podle zákona o Policii ČR;
  2. došlo ke špatnému načasování zásahu na dobu těsně před setměním bez ohledu např. na nevhodné vybaveni zasahujících policistů k nočnímu zásahu.

Tím velitel zásahu vytvořil podmínky pro řadu pochybení, např. pro nezákonné použití donucovacích prostředků proti osobě mladší 15 let nebo pro ohrožení zdraví nejen účastníků technoparty, ale i zasahujících policistů. Následkem těchto pochybení vznikla četná zranění na obou stranách.

Na nepřiměřenost zásahu a nekvalitní výzvy Policie ČR m.j. upozornil ve své rozsáhlé zprávě i veřejný ochránce práv.

Kontakt:

Liga lidských práv

Bratislavská 31

602 00 Brno

Tel: 545 210 446

Robert Cholenský, právník

Email: rcholensky@llp.cz

Nevládní organizace vyzývají k okamžité změně způsobu vyšetřování trestné činnosti policie

Incident, který se odehrál v odpoledních hodinách v centru Prahy, způsobil okamžitý rozruch nejen v médiích, ale i na nejvyšších vládních místech. Premiér ČR Jiří Paroubek čin odsoudil, ministr vnitra František Bublan se za jednání zasahujícího policisty osobně omluvil a řediteli Inspekce MVČR nařídil případ „co nejrychleji“ vyšetřit.

Celý incident vzbuzuje řadu otázek: Není bezprecedentní rychlost jednání premiéra a ministra vnitra způsobena jen tím, že paní Kateřina Jacques je ředitelkou sekce lidských práv a rovných příležitostí Úřadu vlády ČR a osobou politicky činnou? A funguje vůbec systém vyšetřování trestné činnosti policie?

Autoři tohoto prohlášení jsou toho názoru, že jednání obou představitelů vlády je prvoplánové a současný systém prověřování policejních deliktů nefunkční. Veškerá podezření z trestné činnosti policie totiž vyšetřuje opět policejní orgán, konkrétně Inspekce MVČR.

Případy, které v současné době Liga lidských práv a ostatní organizace registrují, jasně napovídají, že tento systém je absolutně neprůchodný. Nejmarkantněji o této praxi vypovídají dosavadní výsledky vyšetřování zásahu Policie ČR na akci CzechTek 2005 u Mlýnce na Tachovsku, kde přes rozsáhlé selhání zasahujících složek zmíněná Inspekce MVČR dosud nebyla schopna předložit státní zástupkyni JUDr. Antonii Zelené jediný případ k zahájení trestního stíhání policisty.

Liga lidských práv a ostatní subjekty proto požadují:

  1. okamžité legislativní zakotvení nezávislého přezkumu deliktního jednání policistů,
  2. přehledné vyhodnocování trestných činů policistů v každoroční zprávě o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství.

Liga lidských práv

Otevřená společnost o.p.s

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Romea

Open Society Fund Praha

Liga lidských práv ostře odsuzuje nezákonný policejní zásah na CzechTeku

Policie omezila v demokratické státě zcela nepřijatelným způsobem práva zaručená občanům Listinou základních práv a svobod (pozn. 1).

  1. Bez právního důvodu omezovala na veřejných komunikacích svobodu pohybu osobám, které se po nich pokojně pohybovaly.
  2. Protiprávně a hrubým způsobem jako orgán veřejné moci narušila soukromoprávní vztah mezi pronajímatelem pozemku a organizátory taneční party. Tím zmařila účel uzavřené nájemní smlouvy a způsobila újmu oběma smluvním stranám.
  3. Nezákonným zatarasením přístupu na právoplatně pronajatý pozemek uměle vyhrotila situaci. Situace tak logicky musela dospět v některých případech k násilným střetům.
  4. Použila vzhledem k situaci naprosto neadekvátní prostředky, když během zásahu zranila několik desítek osob.

Na rozdíl od organizátorů akce, kteří si po problémech v minulém roce v dobré víře pronajali pozemek a tím prokázali snahu vyhovět požadavkům zákona, se policie z nepochopitelných a nepřijatelných důvodů rozhodla nad zákony postavit. Policie v právním státě nemůže presumovat protiprávní chování účastníků soukromé akce.

Liga lidských práv vyzývá ministra vnitra Františka Bublana, aby vzhledem k naprosto nepřiměřenému a protiprávnímu zásahu ze strany policie uznal svojí zodpovědnost a okamžitě odstoupil.

Dále požaduje potrestání všech policistů, kteří nesou za nezákonný zásah odpovědnost, a odškodnění všech jeho obětí. Liga lidských práv doporučuje všem obětem policejní brutality, aby se co nejdříve spojily s dalšími svědky, nechaly se prohlédnout lékařem a vyžádali si lékařské potvrzení. Oběti nezákonného postupu policie, které chtějí podat na její postup trestní oznámení, se mohou obracet na právníky Ligy na telefonním čísle 608 719 535 nebo e-mailu brno@llp.cz.

Pozn. 1: Demokratický právní stát, stejně jako text české Listina základních práv a svobod, stojí na primátu občana nad státem. Podle názoru Ligy lidských práv došlo ze strany policie k porušení následujících ustanovení Listiny základních práv a svobod: Čl. 2 odst. 2 stanoví, že „státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ Čl. 2 odst. 3 uvádí, že „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Podle čl. 3 odst. 3 „nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“ Podle čl. 7 odst. 1 je „nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem“, čl. 7 odst. 2 stanoví, že „nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ Čl. 10 odst. 2 „každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého … života.“ Podle čl. 11 odst. 4 „…nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ (splněny musí být všechny tři uvedené podmínky – veřejný zájem, opora v zákoně a přiznání náhrady) a podle čl.14 odst. 1 „svoboda pohybu … je zaručena“.