Městský soud v Praze minulý týden potvrdil, že rodičky mohou vyžadovat péči nemocniční porodní asistentky u domácího porodu za situace, kdy vinou úřadů a politiky státu není dostupná péče soukromých porodních asistentek.

Soud odkázal na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle kterého mají ženy právo na volbu místa porodu a stát má povinnost jim k tomu zajistit podmínky, tedy dostupnou zdravotní péči. Podle studií je porod doma u nízkorizikové rodičky za pomoci zdravotníka totiž srovnatelně bezpečný jako v nemocnici.

Žena, která se na soud obrátila, plánovala po předchozí zkušenosti s domácím porodem porodit doma i své třetí dítě. Byla zdravá, všechna vyšetření měla v pořádku, proto domácímu porodu nic nebránilo. Nebylo ale snadné sehnat porodní asistentku, která by jí u porodu pomáhala.

„Soukromé porodní asistentky totiž mají strach ze sankcí, které by jim hrozily za vedení porodu mimo nemocnici, a tedy za neoprávněný výkon činnosti,“ vysvětlila právnička Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv. Povolení poskytovat péči během porodu doma nemá v Praze ani jedna porodní asistentka.

Nemocnice odmítla zajistit porodní asistentku, žena se proto obrátila na soud

Z toho důvodu požádala rodička svou spádovou nemocnici v Motole, aby jí zajistila péči během porodu doma nemocniční porodní asistentkou. Nemocnice to odmítla s tím, že v souladu s platnými standardy zdravotníci poskytují péči pouze hospitalizovaným pacientům. Těhotná žena proto za pomoci Ligy lidských práv podala k soudu návrh na vydání předběžného opatření. Podle soudkyně je její návrh sice legitimní, ale zamítla jej z důvodu pozdního podání.

„Soud se ztotožňuje s tvrzením navrhovatelky, že má právo na volbu místa porodu doma a toto právo je součástí práva na ochranu soukromého a rodinného života. Pravdou je, že stát neuděluje v České republice registrace porodním asistentkám a odrazuje soukromé porodní asistentky od toho, aby poskytovaly péči u porodu doma. Vzhledem k neexistenci porodních asistentek bylo také namístě obrátit se se žádostí o zajištění péče během porodu na nemocnici ve spádové oblasti dle bydliště navrhovatelky, což je Fakultní nemocnice Motol,“ uvádí soud v odůvodnění.

Podle Zuzany Candigliota je rozhodnutí soudu jednou stranou pozitivní, protože ženám zajišťuje nárok na péči u porodu doma, pokud ho uplatní včas. „Na druhou stranu je absurdní, že péči u domácích porodů budou muset zajišťovat nemocniční porodní asistentky, které s tím nemají zkušenosti a tuto péči poskytovat nechtějí, zatímco samostatné porodní asistentky, které tuto práci dělat chtějí a umějí, ji vykonávat nesmí,“ komentuje rozhodnutí soudu právnička.

Lepší nastavení systému porodní péče po vzoru západních zemí, kde je péče u porodu doma běžnou součástí služeb, by mohla řešit pracovní skupina k problematice porodní a poporodní péče o matku a dítě. Její zřízení zvažuje ministr zdravotnictví Leoš Heger a podporuje ji i zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel.: 777 893 871

Rozhodnutí soudu si můžete přečíst zde.

Analýza právní úpravy vybraných evropských států „Péče porodních asistentek mimo porodnice“ je k dispozici zde.

Extra ligové noviny zabývající se svobodnou volbou rodiček na místo porodu naleznete zde.

děti, nemocnice, pacient, porod, právo, soud, zdravotnictví