Městský soud v Praze rozhodl, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) musí Lize lidských práv poskytnout požadované informace o svých příslušnících, jim udělovaných odměnách a svých výsledcích šetření policejního násilí. Potvrdilo se tak, že inspekce pracuje netransparentně a již dva roky neoprávněně utajuje informace před veřejností. Liga kvůli špatné práci GIBS již iniciovala petici za odvolání ředitele GIBS Ivana Bílka.

Liga lidských práv žádala v polovině roku 2013 GIBS o sdělení jmen příslušníků GIBS, jejich funkcí a sdělení výše jejich odměn. Dále požádala o anonymizované výstupy GIBS v oblasti vyšetřování podezření z nelidského a ponižujícího zacházení ze strany policie. Inspekce však informace odmítla poskytnout s odkazem na ochranu soukromí a nutnost utajování svých příslušníků. Svoje výstupy z šetření neposkytla s poukazem na údajnou přílišnou obecnost žádosti. Městský soud v Praze poté, co jeho první rozsudek zrušil Nejvyšší správní soud, rozhodl o tom, že GIBS neměla zákonné důvody pro odepření informací a nyní je bude muset poskytnout.

Veřejnost má vědět, kdo a jak vyšetřuje

„Z informací o identitě příslušníků GIBS může veřejnost zjistit, zda se GIBS očistila od příslušníků dřívější Inspekce policie, kteří kryli policejní násilí. Například v případě Kummer proti České republice Evropský soud pro lidská práva shledal, že inspekce kryla nelidské zacházení. Konkrétně se jednalo o vyšetřovatele Jana Hudce z karlovarské pobočky inspekce a je legitimní vědět, zda v inspekci tento a další „zametači“ nadále pracují,“ vysvětluje advokátka Zuzana Candigliota.

Účinné, nezávislé a nestranné vyšetřování policejního násilí a špatného zacházení bylo dle důvodové zprávy k zákonu o GIBS hlavním důvodem jejího vzniku, stejně jako nedůvěra veřejnosti v policii a schopnosti zbavit se policistů-pachatelů ve vlastních řadách. Proto je zásadní, aby výsledky svého šetření inspekce zveřejňovala nebo poskytovala žadatelům o informace. Jde také o opatření k prevenci špatného zacházení, neboť policisté se z informací dozvědí, co si mohou a nemohou vůči lidem dovolit.

Petice žádá odvolání ředitele Bílka

Místo transparentního a důvěryhodného fungování se v GIBS odehrává jeden skandál za druhým, ať již jde o sledovací systém Meraki nainstalovaný do telefonů příslušníků GIBS bez jejich vědomí, akci „Balík“, v rámci které GIBS zaslala vězňům nebezpečné zásilky k otestování spolehlivosti dozorců, snaha o odstranění nepohodlného inspektora Petra Netušila, který začal vyšetřovat vysoce postaveného olomouckého policistu, nebo nejaktuálněji personální politika ředitele GIBS, který se nechává ovlivňovat ministrem Chovancem, čímž popírá nezávislost své instituce.

Z důvodu dlouhodobé nekvalitní práce GIBS Liga lidských práv iniciovala Petici za odvolání ředitele GIBS Ivana Bílka, určenou primárně předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, který je jako nadřízený ředitele GIBS za neřešenou situaci odpovědný. Petici okomentoval senátor a advokát Václav Láska takto: „GIBS má za poslední roky na svém kontě tolik prokázaného bezpráví, chyb a špatně odvedené práce, že by v každé jiné civilizované zemi byla dávno za to vyvozena odpovědnost vedení této instituce. Jen v České republice se zdá, že řediteli GIBS projde naprosto vše.“

Tématu korupce a nezákonné činnosti GIBS se věnujeme i v našich EXTRA-ligových novinách.

Rozsudek je k dispozici v příloze této tiskové zprávy.

Více informací vám poskytne Zuzana Candigliota, advokátka spolupracující s Ligou lidských práv, tel.: 607 005 043, e-mail: zcandigliota@llp.cz