Senátoři vrátili poslancům novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a zároveň schválili pozměňovací návrh, který by umožňoval přístup do školek a na tábory i dětem, které nejsou kompletně očkovány. Obě změny v zákoně dlouhodobě prosazuje i Liga lidských práv. Nyní jsme o krok blíže k tomu, abychom se zařadili mezi většinu zemí Evropy včetně Slovenska, kde chybějící očkování není překážkou pro přístup do dětského kolektivu.

Senátem schválený pozměňovací návrh senátorky Miluše Horské reflektuje dva ze tří bodů, které navrhovala Liga lidských práv a ROZALIO – tedy zrušení sankcí pro organizátory táborů v případě přijetí nekompletně očkovaného dítěte a nahrazení povinnosti školky přijmout pouze řádně očkované dítě povinností evidovat, kterým očkováním a kdy se dítě podrobilo. O našem třetím návrhu – převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky, se v Senátu pouze hovořilo.

Pokud návrh schválí Poslanecká sněmovna, zůstane očkování stále povinné, ale školkám a organizátorům táborů nebudou hrozit likvidační sankce

Velká část senátorů má za to, že současná praxe, kdy do školky nejsou přijaty děti, kterým chybí například jen jedna dávka hexavakcíny nebo jsou očkovány vakcínou, které chybí složka proti hepatitidě B, potřebuje změnu. Ke zmírnění represivních opatření vůči neočkovaným dětem se přiklonili i někteří lékaři z řad senátorů, například prof. MUDr. Jan Žaloudík, Csc., který je zároveň předsedou Výboru pro zdravotnictví, doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. nebo bývalý Rektor Univerzity Karlovy, fyziolog prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

„Tito odborníci by jistě nehlasovali pro návrh, jehož přijetím by došlo k ohrožení veřejného zdraví. Odepření přístupu dětí do školky a na tábory totiž není nezbytným epidemiologickým opatřením, jak tvrdí Ministerstvo zdravotnictví, nýbrž zbytečnou nepřímou sankcí rodičů a dětí, která se v naprosté většině evropských zemí neuplatňuje,“ říká právnička Ligy lidských práv Tereza Hrubá.

Během rozpravy velmi často zazníval požadavek převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování

I přesto, že nebyl přednesen žádný konkrétní pozměňovací návrh, mnozí senátoři během svých vyjádření Ministerstvu zdravotnictví vzkázali, že je nezbytné, aby se problematikou zabývalo. O nutnosti přijetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky odborníci hovoří již roky, začátkem letošního roku na chybějící právní úpravu upozornil dokonce i Ústavní soud. I přesto však Ministerstvo zatím žádné konkrétní návrhy k nápravě trvajícího nespravedlivého stavu nepředložilo. Není přitom složité inspirovat se například u sousedů v Německu, kde funguje odškodňovací fond již od roku 1961.

Díky senátorce Horské čekalo na senátory před zahájením jednání na stole stanovisko Ligy lidských práv upřesňující některá nepřesná tvrzení Ministerstva zdravotnictví. Jedním z problémů, na který jsme upozorňovali bylo to, že Ministerstvo tvrdí, že legislativní přijetí individuálních očkovacích plánů není potřebné, jelikož se v praxi zdravotní stav dítěte zjišťuje a očkování se dítěti přizpůsobuje. Hlavní hygienik uvádí, že kontraindikace je uznána až 5 % procentům dětí, které jsou pak ve školkách ohroženy dětmi neočkovanými. Na základě kontroly proočkovanosti Českého zdravotního ústavu však vyplývá, že o individuálním přístupu nemůže být řeč. Z kontrolovaných 3080 dětí byla uznána trvalá kontraindikace pouze třem, dočasná sedmi dětem.

Dále Liga ve svém stanovisku upozorňovala na to, že hlavní hygienik postupuje neprofesionálně, když ve svém dopise, který se vztahuje k povinnému očkování v Česku, naprosto zbytečně rozšiřuje paniku o nekontrolovatelném šíření eboly v některých zemích. Nad tímto výrokem hlavního hygienika se ve své rozpravě pozastavil i senátor Ing. Jan Horník, který zároveň citoval část našeho stanoviska.

Více informací poskytne:

Tereza Hrubá, právnička Ligy lidských práv, e-mail: thruba@llp.cz, tel.: +420 603 229 053

 

 

 

očkování, Senát, školka, zákon o ochraně veřejného zdraví