Liga lidských práv připravila v měsících lednu a únoru 2008 pro učitele výchovy k občanství, metodiky prevence a výchovné poradce semináře, které napomohou promítnout relativně složité téma diskriminace do kurikula základní školy. Semináře se konají za spolupráce Katedry Sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Kabinetu multikulturní výchovy. Semináře mají akreditaci MŠMT a jsou bezplatné díky podpoře EU programu Transition Facility.
Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.
Transition Facility

diskriminace, školství, učitel