Parlamentní listy zveřejnily 26. 8. 2016 článek Jana Schneidera, který ve svém rozsáhlém textu spekuluje o údajném financování terorismu přes lidskoprávní agendu nejrůznějších neziskových organizací a ve kterém označil za zahraniční agenty amerického miliardáře George Sorose mimo jiné i Ligu lidských práv (LLP) a Evropské hodnoty (EH).

Schneider vyčetl z výroční zprávy EH, že v roce 2014 dostala od LLP více než 675 tisíc korun a protože stejnou částku nenašel ve výroční zprávě LLP, rozhodl se na tom postavit celý příběh. Příběh o tom, že jsou tu peníze o nichž se neví, odkud se vzaly a kde opravdu skončily.

Stačilo se přitom jednoduše zeptat. Think-tank Evropské hodnoty byl v letech 2014 a 2015 partnerem Ligy lidských práv v projektu o nárůstu extremismu v zemích střední Evropy, který financoval OSF think-tank fond a výše zmíněná částka odpovídá službám, které v rámci tohoto projektu EH realizoval. Ve výročních zprávách LLP není prostor pro detailní vyúčtování jednotlivých projektů – proto tyto částky zveřejňuje v celkových nákladech.

Šlo o standardní projekt zahrnující výzkum, workshopy se středoevropskými politiky o migrační a azylové politice, nebo veřejné debaty. Do projektu byla zapojena řada mezinárodních institucí. Hlavním cílem bylo připravovat středoevropské demokratické politiky na problémy, které mohou nastat s migrační krizí a problémy s integrací přistěhovalců, což se s časovým odstupem ukazuje jako prozíravé. Všechny informace o projektu lze nalézt na webu www.facingextremism.eu.

Pokud by si autor článku přečetl samotná politická doporučení, tak by seznal, že se obsahově zásadně neliší od současné pozice české vlády, kterou jistě nelze považovat na bezstarostně naivní. Padá tak i obvyklá konspirační teorie o „Sorosově ďábělském plánu na zničení Evropy importem islamistů“.

Dan Petrucha, Liga lidských práv
Jakub Janda, Evropské hodnoty