Brno – 18. září 2008 – Právníci Centra advokacie duševně postižených (MDAC) a Ligy lidských práv zjistili, že počet osob zbavených způsobilosti k právním úkonům v České republice dramaticky narostl. Podle informací ministerstva vnitra se jejich počet za poslední rok zvýšil téměř o 900. V České republice tak nyní žije více než 24 000 osob zbavených způsobilosti k právním úkonům.

Přesně 24 182 osob je u nás zbaveno způsobilosti k právním úkonům. Oproti údajům z minulého roku se jedná o velmi výrazný nárůst. Přestože Ústavní soud i nevládní organizace tento nepříznivý vývoj v loňském roce kritizovaly, nedošlo k jeho zastavení, ale naopak k většímu prohloubení. „Trend souvisí zřejmě i s celkovým stárnutím populace, ale může vypovídat také o tom, že zbavování způsobilosti se stává stále oblíbenějším prostředkem ke zneužívání opatrovnictví,“ říká právnička MDAC a Ligy Jana Marečková.

Zvětšuje se také poměr mezi počtem lidí zbavených způsobilosti k právním úkonům a počtem lidí, kteří jsou ve své způsobilosti pouze omezeni. Podle údajů ministerstva vnitra žije v České republice 4 058 lidí s omezenou způsobilostí. Za poslední rok se jejich počet zvýšil o 165. Počet osob, které jsou způsobilosti k právním úkonům zbaveny úplně, je tedy téměř šestkrát větší. Tento vysoký nepoměr mezi omezením a zbavením způsobilosti k právním úkonům dokazuje, že se jedná o systémový nedostatek. „Čísla dokazují, že je potřeba reformovat systém opatrovnictví v České republice. Stávající model vůbec nevyhovuje a prohlubuje sociální vyloučení lidí s postižením.“ Říká právník MDAC a Ligy Maroš Matiaško. Podle právníků MDAC a Ligy by měl řešení nabídnout nový občanský zákoník, který by od základů reformoval systém uplatňování způsobilosti k právním úkonům osob s postižením.
Bližší informace poskytne:

Jana Marečková, právnička MDAC a Ligy, tel: 545 210 446, mobil: +420 773 621 228.
Maroš Matiaško, právník MDAC a Ligy, tel: 545 210 446, mobil: +420 773 621 228.

 

způsobilost