Liga lidských práv a Instand kritizují nově připravovanou novelu občanského zákoníku, která by znamenala oslabení práv osob se zdravotním postižením. Těmito snahami stát nerespektuje doporučení neziskových organizací a příklady dobré praxe ze zahraničí. Analýza, kterou právě vydává LLP a Instand v rámci projektu Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením, určuje směr, kterým by se ministerstvo mělo vydat pro maximální respektování práv osob s postižením.

Například soudcům se podařilo do návrhů změn prosadit prodloužení maximální doby, po kterou může být člověk omezen ve svéprávnosti ze tří na pět let. Navrhované opatření je jednoznačně krokem zpět. Před účinností nového občanského zákoníku nebyla stanovena žádná lhůta pro pravidelný přezkum zásahů do svéprávnosti, což bylo dlouhodobě kritizováno. Nastavení tříleté lhůty pro opětovné řízení bylo prvním krokem na cestě k úplnému odstranění institutu omezení svéprávnosti.

Opravdové problémy však v navrhované novele zůstávají zcela neřešeny. Jako příklad zde uvádíme tyto tři:

1) Rodiny s opatrovníkem mohou svévolně umístit svého příbuzného do uzavřeného ústavu, i když to jeho zdravotní stav nevyžaduje.

2) Zástupce z členů domácnosti nemůže disponovat s částkou vyšší než je životní minimum. Toto pravidlo zcela znemožňuje potřebnou pomoc a podporu příbuzného.

3) Naprostá nejasnost dále panuje v právu osoby s omezenou svéprávností sepsat závěť. Každý notář si nová ustanovení vykládá po svém a je potřeba aby zákon v tomto určil jasná pravidla.

Opravdové problémy, na které upozorňují neziskové organizace, zůstaly v novém návrhu zcela neřešeny. Navrhované změny jsou evidentní reakcí na stížnosti přetížených soudců, kteří si těmito úpravami chtějí snížit množství agendy. Místo toho, aby stát zvýšil počty pracovníků soudů, rozhodl se jednoduše zmenšit ochranu práv osob s postižením“, říká Barbora Rittichová, právnička Ligy lidských práv a autorka analýzy.

Analýza, kterou právě vydává LLP a Instand, obsahuje doporučení k potřebným změnám legislativy a k efektivnějšímu využívání nových alternativ k omezení svéprávnosti. V analýze jsou představeny možné koncepce profesionálního opatrovnictví a podpůrcovství. Čtenáři se mohou seznámit s různými modely tzv. opatrovnického úřadu, mohou se dozvědět, kdo by mohl být profesionálním opatrovníkem nebo podpůrcem. Analýza byla vydána v rámci projektu Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením, který je financován z ESF, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00025.

Pro více informací kontaktujte Barboru Rittichovou (LLP) na telefonním čísle 773 621 228 a emailu brittichova@llp.cz, nebo Václava Štrunce (Instand) na telefonu 739 511 765 a emailu strunc@instand.cz

Poznámky:

1) Analýzu o možnostech vytvoření profesionálních opatrovníků a podpůrců naleznete v příloze této tiskové zprávy a na webových stránkách: https://llp.cz/publikace/analyza-moznosti-vytvoreni-institutu-profesionalniho-opatrovnika-a-podpurce-v-cr/

2) Zprávu ministerstva spravedlnosti o připravovaných změnách v novém občanském zákoníku a odkaz na jejich konkrétní znění: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=337646