V rámci pravidelného galavečera Právník roku bude letos poprvé uděleno také mimořádné mimosoutěžní ocenění „Pro bono advokát roku“. To obdrží advokát nebo advokátní koncipient, který z vlastního rozhodnutí dobrovolně poskytuje bezplatné právní služby.
Nemůže se tedy jednat o případy, kdy by sice klient za právní služby neplatil, ale bezplatné zastoupení by bylo přiznáno rozhodnutím soudu nebo České advokátní komory.

Pro bono advokát roku je součástí aktivit ke zvýšení povědomí o tom, že moderní, společensky odpovědný výkon advokacie v sobě zahrnuje i poskytování bezplatných služeb.
Ocenění udělí organizátoři soutěže Právník roku (www.pravnikroku.cz) ve spolupráci s neziskovou organizací Public Interest Lawyers Association (PILA). Nominace může odborná i laická veřejnost zasílat do 10. 11. 2009 na emailovou adresu probono@pilaw.cz.

Více informací najdete v tiskové zprávě PILA.

advokát, Česká advokátní komora, právní pomoc, pro bono