Praha – 14. července 2009 – Neziskové organizace hájící práva osob se zdravotním postižením předaly hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzvaly k pokračování transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením. Kraj pod vedením hejtmana Ratha totiž úspěšně započatý transformační proces před časem zastavil. Neziskové organizace se nyní obávají, že se porušování lidských práv osob se zdravotním postižením těmito kroky ještě prohloubí.
Lidé s postižením doposud v České republice žijí převážně v ústavech, které jsou izolovány od zbytku světa. Často jsou to různé zámečky či kláštery mimo města a obydlí. Tato skutečnost je pozůstatkem zastaralé a překonané politiky, která nerespektuje jedinečnost každého člověka a porušuje lidská práva osob se zdravotním postižením.
MUDr. David Rath od svého zvolení hejtmanem Středočeského kraje pozastavil transformační proces ústavů sociálních služeb a odvolal ty ředitele, kteří transformaci prosazovali. Přestože zkušenosti ze zemí, kde je transformace v pokročilejším stadiu, ukazují, že služby umožňující život v přirozeném prostředí jsou ekonomičtější, efektivnější a zároveň zvyšují kvalitu života svých uživatelů. Podle hejtmana Ratha se do izolovaných ústavů budou muset vrátit dokonce i lidé, které se již podařilo do běžného života začlenit.
Zástupci pětadvaceti neziskovek s těmito Rathovými kroky ostře nesouhlasí a dnes ráno mu oficiálně předaly otevřený dopis, v němž ho vyzvaly „… k zastavení kroků úřadu Středočeského kraje směřujících k potlačení transformačních snah… a k naplnění sociálně-demokratických hodnot, ke kterým se ČSSD hlásí, jako jsou hodnoty humanitní demokracie, rovnosti všech lidí v důstojnosti, svobodě a právech, solidarity a sociální spravedlnosti. Pokud své jednání v tomto směru nechcete změnit, vyzýváme Vás, abyste odstoupil z funkce hejtmana Středočeského kraje.“
Transformaci ústavů podporuje aktivně Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že zřizovateli ústavů jsou v drtivé většině samosprávní celky, je dosah ministerstva na jejich politiku omezený. Ve Středočeském kraji nyní hrozí, že veškeré snahy o transformaci ústavů sociální péče budou zastaveny a přístup k lidem s postižením se navrátí do doby před rokem 1989.

Bližší informace poskytnou:
Milena Johnová, ředitelka QUIP-společnost pro změnu,
tel.: +420 233 322 360; +420 605 121 350
e-mail: milena.johnova@kvalitavpraxi.cz

Maroš Matiaško, právník Centra advokacie duševně postižených (MDAC) a Ligy lidských práv,
tel.: 545 210 446; 773 621 228,
e-mail: mmatiasko@mdac.info

postižení, sociální péče, ústav