Liga lidských práv zve zástupce veřejné správy, nevládních organizací a odborné veřejnosti ke kulatému stolu na téma mimosoudního odškodňování pacientů u nás a v sousedním Rakousku. Diskuse se bude konat ve čtvrtek 29. 1. 2009 od 10:00 do 14:00 v prostorách Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2.

Od 10.00 do 12.00 hod budou rakouští účastníci Dr. Belinda Jahn a Dr. Gerald Bachinger hovořit o mimosoudním odškodňování pacientů v Rakousku. Dr. Belinda Jahn a Dr. Gerald Bachinger jsou představiteli Die NÖ Patienten – und Pflegeanwaltschaft. Patientenanwaltschaft poskytují bezplatné poradenství poškozeným pacientům, pomoc při mimosoudním uplatňování náhrady škody a posuzují žádosti o výplatu finanční kompenzace ze speciálních odškodňovacích fondů.

Mezi 12.30 a 14.00 hod pak advokát a mediátor Mgr. Robert Cholenský a advokátka JUDr. Marie Cilínková pohovoří o zkušenostech s žádostmi o mimosoudní odškodnění pacientů a možnostech mediace ve zdravotnických sporech.

Po každém příspěvku je plánována diskuse. Kulatý stůl je určen odborné veřejnosti, zástupcům veřejné správy a nevládních organizací. Tlumočení a občerstvení bude zajištěno.

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 25. 1. 2009 na e-mail kcervena@llp.cz nebo potvrďte účast telefonicky na čísle 545 210 446. Nezapomeňte na sebe uvést kontakt. Děkujeme.

Kulatý stůl je financován z projektu „Legislativní ochrana práv pacientů“, který je podpořen nadací Open Society Fund, Praha. Hlavním cílem projektu je připomínkování nově vznikajících zákonů z oblasti zdravotnictví .

Mimosoudnímu řešení sporů ve zdravotnictví se Liga věnuje také v rámci projektu „Férová nemocnice“. Ten byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Cilínková, nemocnice, odškodnění, pacient, zdravotnictví