Po loňském úspěchu soutěže Lidskoprávní diplomka vyhlašuje Liga lidských práv v roce 2012 její druhý ročník. Každý student/absolvent, který napsal a obhájil závěrečnou práci zaměřenou na lidská práva, může své dílo přihlásit, být ohodnocen odborníky a získat finanční odměnu.

Bakalářská, diplomová, rigorózní či dizertační práce musí být úspěšně obhájena v období od 1. října 2011 do 30. září 2012 na některé z českých vysokých škol, ať už v oboru práva, sociologie, pedagogiky či v jiných humanitních oborech. Důležitý je praktický přesah práce a inovativní přístup autora.

„Rozhodli jsme se podporovat mladé lidi, pro které lidská práva nejsou jen otázkou exotických zemí, ale kteří se v rámci svého vysokoškolského studia rozhodli zabývat otázkou základních práv a svobod v České republice, analyzovat problémy současné společnosti a přinášet nová řešení,“ vysvětlil důvod pořádání soutěže předseda Ligy David Zahumenský.

Záštitu nad soutěží i letos převzala bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, která se v průběhu své kariéry významně zasadila o změny na poli lidských práv. Ta také 13. prosince, v předvečer Mezinárodního dne lidských práv, vyhlásí výsledky a předá vítězům ceny. Uzávěrka přihlášek je 1. října 2012.

Loňský ročník vyhrála práce o střetu práv

Loni soutěžilo 19 prací studentů ze 7 fakult českých univerzit. Odměnu 5 tisíc korun za první místo si odnesla Monika Mareková z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která se ve své práci věnovala střetům práva na soukromý život a práva na ochranu veřejné bezpečnosti. Na druhém místě skončila práce Veroniky Miluše Kozlíčkové na téma Ústavněprávní aspekty fingovaných sňatků. Na bronzové příčce se umístil Ivan Prouza a jeho práce věnovaná squattingu jako střetu práva na pokojné užívání vlastnictví a práva na bydlení. I tyto dvě diplomové práce vznikly na brněnské právnické fakultě.

 

Bližší informace poskytne:

Kateřina Mášová, koordinátorka soutěže, tel.: 545 210 446, email: soutez@llp.cz.

Přihlášku a další informace o soutěži najdete zde:

https://llp.cz/diplomka/

diplomová práce, lidská práva, škola, soutěž