plakat-diplomka-2016

Soutěž o nejlepší závěrečnou práci věnovanou problematice lidských práv

Napsal/a jsi a obhájil/a diplomovou práci zaměřenou na lidská práva? Chceš zúročit své snažení a za svou závěrečnou studijní povinnost získat i některou ze zajímavých cen?

Podmínky pro přihlášení

 • do soutěže může být přihlášena závěrečná práce zaměřená na lidská práva a jejich ochranu, a to zejména z oboru práva, sociologie, pedagogiky, ale také dalších humanitních oborů
 • může se jednat o práci bakalářskou nebo diplomovou
 • práce musí být obhájena v období od 1. října 2015 do 30. září 2016 na některé z vysokých škol v České republice
 • práce musí být napsána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
 • důležitý je inovativní přístup a především praktický přesah práce

Jak se přihlásit?

Abychom tě do soutěže mohli zařadit, pošli nám e-mailem:

 • vyplněnou přihlášku
 • elektronickou verzi práce ve formátu .pdf
 • životopis autora práce
 • fotografii autora práce pasového formátu
 • kopii posudků vedoucího a oponenta závěrečné práce.

Práci spolu s vyplněnou přihláškou zašli do 31. prosince 2016 na adresu soutez@llp.cz, do předmětu napiš „Přihláška do soutěže: diplomka“.

Co můžete vyhrát?

 • Připravujeme pro vás hodnotné ceny

Vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2017 společně s vyhlášením výsledků naší další soutěže – Lidskoprávního Moot Courtu.

Všechny práce soutěží v jedné kategorii. Společným znakem všech prací by měla být tematika ochrany lidských práv s praktickým přesahem zaměření práce. Zasláním přihlášky do soutěže soutěžící souhlasí s tím, aby byla práce nebo její součásti publikovány na webových stránkách Ligy lidských práv, ve sborníku závěrečných prací, případně jinak medializovány. Soutěž organizuje Liga lidských práv pod záštitou senátorky Elišky Wagnerové.

S dotazy se obracejte na koordinátorku soutěže Kateřinu Mášovou – soutez@llp.cz, tel.: 545 210 446.

Těšíme se na vaše příspěvky!

 

Informace a fotogalerie předchozích ročníků