Liga lidských práv v sobotu vyhlásila výsledky prvního ročníku soutěže o nejlepší lidskoprávní diplomku roku 2011. První místo a odměnu 5000 korun získala Monika Mareková z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která se ve své práci věnovala střetům práva na soukromý život a práva na ochranu veřejné bezpečnosti.
„Její práce je kromobyčejně výborná a poctivě napsaná. To téma je velmi aktuální a na ústavním soudu se s touto problematikou setkáváme velmi často,“ řekla při ceremoniálu místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, která nad soutěží převzala záštitu.
Na druhém místě skončila práce Veroniky Miluše Kozlíčkové na téma Ústavněprávní aspekty fingovaných sňatků. Na bronzové příčce se umístil Ivan Prouza a jeho práce věnovaná squattingu jako střetu práva na pokojné užívání vlastnictví a práva na bydlení. Také tyto diplomové práce vznikly na brněnské právnické fakultě.
Do soutěže se přihlásilo 19 studentů z celkem sedmi univerzitních fakult. Hodnotil se především inovativní přístup a praktický přesah práce. „Důležitým kritériem tedy bylo především to, zda diplomanté navrhovali nějaké konkrétní řešení, například v podobě legislativních změn,” říká organizátorka soutěže Kateřina Červená z Ligy lidských práv.
Součástí večera, který symbolicky odstartoval IX. ročník brněnského festivalu Týden lidských práv, byla také vernisáž fotografií Amnesty International mapující nejdůležitější momenty končícího roku 2011.
Více informací poskytne:

Kateřina Červená, právnička Ligy lidských práv, email: kcervena@llp.cz, tel.: 777 701 621

Podrobný program celého festivalu Týden lidských práv najdete na www.tlpbrno.cz.

soud, ústav