Liga lidských práv pozvala v osobním dopise všechny poslance, senátory a prezidenta republiky k návštěvě jedné ze škol, kterým udělila certifikát Férová škola. Mohou se tak osobně přesvědčit o tom, že i v Česku lze dlouhodobě úspěšně vzdělávat společně žáky s velmi rozmanitými potřebami. Současně politiky vyzývá, aby pomohli vytvořit vhodné podmínky pro inkluzi. Vlastní návrh novely školského zákona dnes Liga zveřejnila na svých webových stránkách.

„Věříme, že mnohé názory na proměnu vzdělávacího systému vycházejí z absence pozitivní zkušenosti s konceptem inkluzivního vzdělávání. Ten je přitom základním stavebním kamenem nejprogresivnějších vzdělávacích systémů evropských států, jejichž žáci dosahují nejlepších výsledků ve srovnávacích testech OECD,“ poukázal na prospěšnost inkluzivního přístupu pro celou společnost sociolog a koordinátor projektu Férová škola Marek Zemský.

Liga upozorňuje i na to, že být vzděláván společně s ostatními dětmi je základním lidským právem. “Podle mezinárodních úmluv má totiž stát povinnost umožnit rodičům a dětem vybrat si školu nejvhodnější pro jejich rozvoj,” říká právnička Ligy Šárka Dušková.

Změna českou společnost posune k vyšší efektivitě i solidaritě

Mnohé rodiny dětí se znevýhodněním si přejí, aby jejich dítě mělo možnost navštěvovat běžnou základní školu v místě jejich bydliště a být tak přirozenou součástí komunity. Prospívá to jejich rozvoji, což potvrzují i zkušenosti našich klientů: „Když dneska vidím, že Jeník je spokojený a prospívá, vím, že to mělo smysl,“ rámuje svůj příběh Lenka Hrazdirová, matka syna s autismem.

Český vzdělávací systém dlouhodobě nereaguje na snižující se výsledky českých školáků, plýtvání ekonomickým potenciálem znevýhodněných sociálních skupin a jejich přetrvávající společenskou izolaci, ani na zvyšující se sociální napětí v české společnosti. Podle Ligy je to způsobeno i vysokou selektivitou českého školství.

Liga lidských práv je přesvědčena, že je nutné, aby se vláda České republiky otevřeně přihlásila k principům inkluzivního vzdělávání a své další kroky v transformaci českého školství činila v inkluzivním pojetí.

Více informací poskytnou:

Šárka Dušková, právnička Ligy lidských práv, e-mail: sduskova@llp.cz, tel.: +420 731 563 427

Marek Zemský, sociolog Ligy lidských práv a koordinátor projektu Férová škola, e-mail: mzemsky@llp.cz, tel.: +420 777 621 227

férova škola, inkluzivní vzdělávání, novela zákona, poslanci, právo na vzdělání