Praha – 26. června 2008 – Poslanecká sněmovna ve středu ve třetím čtení schválila zbrusu nový policejní zákon a zároveň zákon doprovodný novelizující přes padesát jiných předpisů. Poslanci hlasovali o desítkách pozměňovacích návrhů a procedura se protáhla až do deváté hodiny večerní. Při hlasování o změti pozměňovacích návrhů došlo i k některým zásadním chybám. Vyšetřování trestných činů policistů patří k těm kuriózním, byť s potenciálně tragickými důsledky pro právní stát.
V rámci samotného zákona o Policii ČR poslanci nejdříve jednohlasně schválili pozměňovací návrh, který odnímal pravomoc vést fázi vyšetřování trestných činů policistů současné Inspekci ministra vnitra, jak navrhovalo původně ministerstvo vnitra. Návrh ministerstva Liga lidských práv připomínkovala, neboť Inspekce nesplňuje požadavek nezávislosti, jak vyžadují mezinárodní smlouvy o lidských právech a apelovala na poslance, aby tuto pravomoc ponechali státním zástupcům, jak je tomu v současnosti.
O pár hodin na to však poslanci neschválili související pozměňovací návrh v doprovodném tisku, který navracel oproti návrhu vnitra pravomoc vyšetřování policistů vracel státním zástupcům. Ta je totiž upravena podrobně v trestním řádu. Nepovedlo se to ani na třetí pokus, když první dvě hlasování o pozměňovacím návrhu byly zpochybněny. Pro návrh nehlasovali zástupci opozičních stran a ani někteří koaliční poslanci.
V důsledku tak od ledna 2009, bude-li takto zákon schválen, nebude, podle jedné interpretace v České republice orgán s pravomocí vyšetřovat trestné činy spáchané policisty. Podle druhého názoru to může být jedině sama Policie ČR. To by však vedlo k tomu, že by prohřešky policistů vyšetřovaly sami policisté, což je v diametrálním rozporu s programovým prohlášením vlády. Podle Jana Kratochvíla z Ligy lidských práv „by taková situace byla zcela absurdní a zjevně v rozporu s mezinárodními závazky ČR, které vyžadují, aby trestné činy policistů vyšetřoval nezávislý orgán.“ A dodává: „Doufejme, že Senát tuto sněmovní kuriozitu napraví.“
V rámci hlasování nebyly také schváleny pozměňovací návrhy týkající se omezení širokých pravomocí policie předvádět na stanice osoby i při podezření z páchání přestupku. Tyto návrhy měly uvést původní vládní návrh do souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv. Pro návrh však lasovali jen zástupci opozice a dva lidovci, poslanci Strany zelených se zdrželi, čímž policii umožnili pokračovat v porušování práva na osobní svobodu. Návrh tak těsně neprošel a česká vláda se nadále zbytečně vystavuje nebezpečí odsuzujících rozsudků u Evropského soudu pro lidská práva.
Bližší informace: Jan Kratochvíl, právník Ligy lidských práv, tel. 608 021 038, email: jkratochvil@llp.cz

policie, trestné činy policistů, vyšetřování