Proti rozsudku Okresního soudu v Chebu, který třem obžalovaným uložil podmíněné tresty ve výši deset měsíců s odkladem na dva roky a zákaz činnosti u Policie ČR v trvání dvou let, podali odvolání jak obhájci obžalovaných, tak státní zástupce. Dosud se konala v odvolacím řízení u Krajského soudu v Plzni dvě líčení v závěru roku 2003.

Na případ výslovně upozornila ve své poslední celosvětové zprávě z 26. května 2004 Amnesty International, která konstatovala, že v případech, kdy byli policisté obviněni ze závažných činů, jim byl udělen pouze lehký trest.

Stejně tak byla minulý týden aktuálně zveřejněna kritická a velmi podrobná doporučení Výboru proti mučení při OSN. Ten vedle dalšího Českou republiku vyzval, aby přijala opatření k vytvoření efektivního, spolehlivého a nezávislého systému prošetřování stížností, který by bezodkladně a nezávisle vyšetřil všechna obvinění, týkající se špatného zacházení či mučení policií anebo jinými veřejnými činiteli a k potrestání viníků.

České státní orgány by také měly posílit dosavadní úsilí, směřující k odstranění případů šikanování od policie a jiných činitelů státu, včetně toho šikanování, které je etnicky motivováno, a při zajištění ochrany soukromých informací vypracovat způsoby sbírání dat a dohledu nad těmito činy, aby bylo možno tuto otázku řešit efektivněji. Dále mají být posíleny záruky v trestních předpisech proti špatnému zacházení a mučení.

Český překlad zprávy Amnesty International o ČR

Originální text doporučení Výboru proti mučení (CAT)

Poznámka pro redaktora:
Bližší informace:
Mgr. Jiří Kopal, právní zástupce poškozeného, Liga lidských práv
mobil: 608 719 535

mučení, policejní násilí, policie, prošetřování stížností, soud