Liga lidských práv představila minulou středu na tiskové konferenci porodních asistentek novou analýzu o péči porodních asistentek mimo porodnice v šesti evropských státech. Analýza mapuje systém poskytování péče v zemích jako je Německo či Velká Británie a nabízí inspiraci pro zkvalitnění českého systému porodnictví.

Co je vlastně problémem péče o těhotné ženy a rodičky v České republice? Jde o neodůvodněné omezování možnosti svobodné volby žen ohledně poskytované péče v těhotenství a při porodu, ale i o omezování činnosti samostatných porodních asistentek.

Ve všech zemích, jejichž systém péče o rodičky jsme analyzovali, existuje skupina žen, která si přeje rodit mimo porodnici se svou porodní asistentkou. Jedná se zhruba o 1 – 3 % žen, v Nizozemí jde vzhledem k tradici dokonce o celou třetinu žen. V řadě zemí je přitom běžné, že ženám, které si přejí rodit mimo porodnici, nabízí systém zdravotnictví kvalitní péči porodních asistentek, která je hrazena pojišťovnou. Nejenže u nás takovou možnost rodičky nemají, ale stát se navíc snaží o to, aby neměly na výběr. Kromě toho, že jakákoli jiná než nemocniční péče během porodu není hrazena pojišťovnami, snaží se stát porodním asistentkám znemožnit, aby mohly svým klientkám legálně pomáhat při porodu doma.

Evropská směrnice přitom upravuje kompetence porodních asistentek po celé Evropě tak, že mohou mimo jiné samostatně bez dohledu lékaře vést porody.

Ministerstvo zdravotnictví a další úřady se však snaží nepřipouštět porody doma, neboť se domnívají, že nejsou bezpečné. Právě bezpečnost při poskytování zdravotní péče nadřazují pohodlí a pohodě rodiček při porodu. Názor ministerstva se však neopírá o žádnou srovnávací studii, která by větší nebezpečnost domácích porodů potvrzovala. Naopak zkušenosti a vědecké studie z jiných zemí dokládají, že péče porodních asistentek o fyziologické rodičky je bezpečná.

„Namísto pranýřování žen, jejichž přáním je rodit doma, bychom se měli inspirovat systémy zemí, které mají tradici právního státu a které nalezly cestu, jak zajistit menšině žen kvalitní zdravotní služby.“ domnívá se právnička Ligy Zuzana Candigliota. „Ministerstvo by mělo v právních předpisech upravit požadavky na výkon profese samostatné porodní asistentky tak, aby byly splnitelné, a jejich činnost zahrnout do péče proplácené zdravotními pojišťovnami,“ navrhuje.

Zpracováním analýzy se Liga pokouší dodat srovnávací podklady k věcné a konstruktivní diskuzi. Ta by měla vést k systémovým změnám, které při zachování maximálního bezpečí pro rodičku a její dítě zajistí ženám širší a svobodnější volbu a porodním asistentkám větší autonomii při výkonu profese.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv: +420 777 893 871, zcandigliota@llp.cz

Analýzu „Péče porodních asistentek mimo porodnice“ naleznete zde.

Další informace k tématu najdete zde a zde.

děti, lékař, porod, zdravotnictví