Brno – 12. ledna 2009 – Úředníci sociálního odboru v Brně neznají zákon. Rodiče sotva půlročního miminka se nestačili divit, když na ně sociální pracovnice v červenci loňského roku podala trestní oznámení kvůli jejich rozhodnutí posunout přeočkování dítěte o pár měsíců. Rodiče se tak rozhodli poté, co měl jejich syn na první dávku hexavakcíny špatnou reakci.
Podle vyhlášky musí dítě dostat tři dávky tohoto očkování během prvního roku svého života s odstupem nejméně jednoho měsíce mezi dávkami. Vzhledem k tomu, že se chlapec narodil v únoru 2008, mohli rodiče podle práva odložit podání další dávky až na leden tohoto roku. Přesto však policie se státním zastupitelstvím začala věc vyšetřovat.
Neobvyklý postup státních orgánů rodiče překvapil, proto se obrátili na Ligu lidských práv. „Policie nebo státní zástupce měli věc okamžitě odložit, protože neočkování dítěte je přestupek na úseku zdravotnictví, nikoliv trestný čin. Navíc v tomto případě nemohlo dojít dokonce ani ke spáchání přestupku, lhůta k provedení očkování totiž dosud nevypršela. Postup státních orgánů byl tedy přinejmenším unáhlený.“ Komentuje případ právnička Ligy Zuzana Candigliota.
Namísto odložení případu však bylo zahájeno vyšetřování pro podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy, který se však vztahuje především k výživě a hmotnému zajištění nezletilých, nikoliv na poskytování lékařské péče. Kromě toho státní zástupkyně Eva Macháčková ustanovila dítěti pro řízení opatrovníka z důvodu domnělého střetu zájmů mezi rodiči a dítětem. „Odložit očkování našeho syna na dobu po dovršení prvního roku života jsme se rozhodli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě informací o problematice očkování novorozenců. Zodpovědný přístup ke zdraví našeho syna nás však paradoxně postavil na úroveň lidí, jimž na dětech nezáleží a jimž by děti měly být odebrány. To považuji za nepřípustné a myslím, že je třeba se proti takovému jednání postavit,“ říká otec dítěte.
Liga se setkává často s případy rodičů, kteří požadují individuální přístup v očkování, chtějí některá očkování odložit, nebo nechtějí očkovat vůbec. Těžko lze mluvit o společenské nebezpečnosti tohoto přístupu, protože v mnoha evropských zemích (např. Rakousko a Německo) je očkování dobrovolné a je věcí svobodného rozhodnutí rodičů. Používání represe vůči rodičům kvůli očkování už před lety opakovaně kritizoval veřejný ochránce práv ve svých zprávách. Jeho návrhy ke změně přístupu zjevně nebyly ze strany příslušných orgánů dosud vyslyšeny.
Po intervenci Ligy lidských práv, která se na žádost rodičů obrátila i na krajské státní zastupitelství, policie přestala věc vyšetřovat. Liga ve svém vyjádření státnímu zastupitelství upozornila na skutečnost, že pokud by věc měla být vůbec nějak projednávána, pak jako přestupek. Nízkou obeznámenost orgánů činných v trestním řízení s problematikou povinného očkování dokresluje i fakt, že podle svého vyjádření spis postoupily k projednání přestupkové komisi městského úřadu. Příslušným orgánem je přitom krajská hygienická stanice.

Bližší informace poskytnou:
Zuzana Candigliota a David Zahumenský, právníci Ligy lidských práv, mobil: 608719535
Kontakt na rodiče dítěte poskytne Liga na požádání.

děti, lékař, očkování, policie, zdravotnictví