Velký senát Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku dnes dopoledne projedná šest stížností proti České republice, které směřují proti odpírání předškolního vzdělávání nekompletně očkovaným dětem a proti pokutě otci, který odmítl povinné očkování.

Všechny stěžovatele zastoupí advokátka Ligy lidských práv. Naše hlavní argumenty v případech jsou:

  • Odpírání přístupu dětem k předškolnímu vzdělávání nemůže být trestem za to, že dítě není plně očkované. Jakékoliv omezování přístupu ke vzdělání z důvodu ochrany veřejného zdraví musí být přesvědčivě odůvodněno a nemůže být svévolné.
  • Přestože státy mají širokou míru uvážení v otázce zdravotního systému včetně systému očkování, tento systém nemůže zcela ignorovat právo na svobodu myšlení a svědomí, ale naopak musí toto právo zohledňovat a umožňovat na základě něj výjimky. Tento systém nemůže lidi nutit jednat proti svému svědomí a proti nejlepšímu zájmu dítěte.
  • Kromě toho, že očkovací politika musí zahrnovat respekt k právu na svobodu myšlení a svědomí, musí také být transparentní, odůvodněná, přiměřená, bez vlivu osob v konfliktu zájmů a musí zahrnovat spravedlivé odškodnění pro ty, kterým způsobí újmu na zdraví.

Nejzávažnější chyby na straně vlády podle nás jsou:

  • Očkování jsou zaváděna jako povinná a jsou přijímána s tím spojená represivní opatření netransparentně, bez odůvodnění, nepřiměřeně a neracionálně a se zapojením osob v enormním konfliktu zájmů.
  • Přestože jeden ze senátů Ústavního soudu České republiky v roce 2015 dovodil výjimku z povinného očkování z důvodu svobody myšlení a svědomí, u stěžovatelů nebyla možnost takové výjimky posouzena a zohledněna.
  • V případě újmy na zdraví vzniklé v důsledku povinného očkování nebylo a ani po nedávném přijetí odškodňovacího zákona není zaručeno právo na spravedlivou náhradu újmy.

Česká republika si jako konzultanty pozvala Romana Prymulu a Hanu Cabrnochovou. O jejich enormním konfliktu zájmů jsme soud podrobně informovali. Předložili jsme analýzu Ligy lidských práv z roku 2012, která popisuje úzké propojení těchto osob a jejich odborných společností s výrobci vakcín.

Kromě toho jsme soudu předložili i investigativní novinový článek z letošního roku o Romanu Prymulovi, podle kterého si během několika let přišel od farmaceutického průmyslu na asi 1,2 milionu EUR, musel skončit ve funkci ředitele fakultní nemocnice z důvodu konfliktu zájmů a po dobu asi 1 roku nebyl schopen získat bezpečnostní prověrku.