Poslanci zdravotního výboru nevyslyšeli volání veřejnosti po zmírnění sankcí v souvislosti s povinným očkováním a po zavedení odpovědnosti státu za jeho závažné nežádoucí účinky. Naopak v návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví ponechali sporné ustanovení, které má nově umožnit očkování dítěte bez souhlasu nebo i proti vůli rodičů. Návrh jde v úterý 28. 4. do druhého čtení. Proto bude Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování, kterou podepsalo během dvou měsíců více než 18 500 lidí, uzavřena a zaslána Poslanecké sněmovně.

„Poslanci zdravotního výboru a hlavní hygienik Vladimír Valenta se ukázali jako nekompetentní hájit zájem dětí a jejich zdraví. Jejich přístup ke konstruktivním připomínkám a výzvám veřejnosti lze hodnotit jako politikaření a nezájem o jakoukoliv diskuzi,“ vysvětluje advokátka Zuzana Candigliota, která poslední průběh jednání s politiky popsala ve svém článku. Zejména je třeba zmínit, že bez odezvy politiků zůstal Otevřený dopis k zastavení pokusu o zavedení násilné péče a že ve zdravotnickém výboru neproběhla vůbec žádná diskuze ohledně ustanovení umožňujícího násilné očkování.

Martina Suchánková, předsedkyně spolku rodičů ROZALIO a iniciátorka petice, upozorňuje na důsledky, které již nyní navrhovaná a zatím nepřijatá změna zákona má: „Již nyní se na nás obrací rodiče, kterým pediatři vyhrožují provedením očkování i přes jejich nesouhlas, bude-li novelizace přijata v této podobě.“

Podle ombudsmanky jsou sankce nepřiměřené

Spolek rodičů za svobodnou a informovanou volbu očkování dále upozorňuje na fakt, že jsme v rámci EU unikátní v počtu povinných očkování a v represivním způsobu jeho vynucování. „Nelíbí se nám zejména sankce pro třetí subjekty, jako jsou lékaři, školky či organizátoři volnočasových aktivit, které jim hrozí při přijetí neočkovaného nebo neúplně očkovaného dítěte. Převážná většina dětí není očkována ze zdravotních důvodů, které ovšem v drtivé většině lékaři odmítají uznat, respektive je potvrdit svým podpisem. Dle odborníků i ombudsmanky jsou sankce nepřiměřené a tyto děti nejsou pro kolektiv hrozbou,“ dodává Suchánková.

Bližší informace poskytnou:

Zuzana Candigliota, advokátka spolupracující s Ligou lidských práv, e-mail zcandigliota@llp.cz, tel. 607 005 043

Martina Suchánková, ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, e-mail martina.suchankova@rozalio.cz, tel. 605 214 798

novela zákona, očkování, petice, zákon o ochraně veřejného zdraví