V úterý 2. června se poprvé sešla pracovní komise pro problematiku očkování zřízená ministerstvem zdravotnictví. Jednání komise se účastnila také právnička Ligy lidských práv Tereza Hrubá a předsedkyně Spolku ROZALIO Martina Suchánková. Přečtěte si krátký report o tom, co bylo předmětem prvního jednání, na kterém se řešily zejména organizační záležitosti a témata pro příští jednání.

Členy komise uvítal její předseda, hlavní hygienik Vladimír Valenta. Nejdříve nám osvětlil, že od této pracovní skupiny očekává společnou diskusi o problematice a naše podněty k případným změnám. Její složení mohou rozšířit ještě další přizvaní odborníci k jednotlivým tématům. Dále nám představil, co v současné chvíli ministerstvo na poli očkování chystá. Sdělil nám, že v rámci připravované novely zákona o zdravotních službách ministerstvo navrhuje i ustanovení, které se týká odškodňování nežádoucích účinků po očkování. Konkrétní ustanovení nám pan Valenta sice nepředložil, ale slyšeli jsme, že úprava bude definovat, ve kterých případech odpovídá za škodu lékař, výrobce vakcíny a ve kterých stát. Právní zakotvení odškodňovacího fondu ani fungování celého systému zatím zřejmě připravené není. Odškodňování a jeho zahraniční modely bude tématem příštího setkání komise.

Další sankce pro rodiče

Dále nám pan místopředseda Národní imunizační komise Roman Chlíbek sdělil již známou novinu o návrhu změny vyhlášky. Tato změna se týká stanovení horní hranice podání první dávky vakcíny MMR a odsouvá aplikaci druhé dávky do pozdějšího věku. Od roku 2016 tak bude první dávku třeba aplikovat do 18. měsíce věku, druhá dávka se bude aplikovat v sedmi letech. Od příštího roku bude tedy možné udělit pokutu rodičům, kteří chtějí proti dětským nemocem očkovat později nebo kteří nechtějí očkovat MMR vakcínou vůbec. Zatím hygienické stanice sankce neudělovaly, jelikož vyhláška nestanovila horní hranici pro toto očkování. Alespoň však dojde k tomu, že děti budou bez problémů přijaty do školky i v případě, že podstoupily očkování pouze jednou dávkou MMR vakcíny. V současnosti totiž pediatři často uvádějí, že dítě není řádně očkováno, pokud nemá obě dvě dávky MMR vakcíny před nástupem do školky. I očkovaným dětem tak ztěžují přístup do kolektivu.

Chystá se informační web

Další novinkou na poli očkování je příprava informačního webu a programu pro rodiče, který má přispět k zvýšení důvěry ve vakcinaci. Tento program je zatím v přípravě a více bychom se o něm měli dovědět v průběhu příštích měsíců.

Co můžeme od komise očekávat?

Poté, co jsme si poslechli o očkovacích novinkách, přišla na řadu diskuse o tématech, která bychom měly na příštích setkáních probírat. Jak jsem již zmínila, programem příštího setkání bude odškodňování. Také budeme mluvit o tom, co to znamená „řádně očkované dítě“ a o omezeních dětí, které řádně očkovány nejsou – přístup do školky, na tábory a podobně. Na tuto diskusi se velmi těšíme, zejména na medicínské vysvětlení těchto omezujících kroků, o kterých pan Valenta říká, že rozhodně nejsou sankcemi, nýbrž opatřeními nutnými k ochraně veřejného zdraví. Příští setkání proběhne 14. července ve 14 hod.

Na následujících setkáních, která by měla proběhnout do konce roku, budeme probírat kromě výše uvedených také tato témata:

– Hlášení nežádoucích účinků,

– Obnovení důvěry v očkování

– Komunikace pediatrů s rodiči

– Očkování v dospělosti

– Optimalizace očkovacího kalendáře

Celkem 23členná komise má funkci pouze poradní, sama o ničem rozhodovat nebude. Její nepružnost a pravděpodobná neschopnost jasného usnášení, byla postřehem nejednoho účastníka již během úvodní informační schůzky. Uvidíme, jak bude komise fungovat při řešení konkrétních témat v takto velkém počtu členů, kterých navíc může přibývat. Doufejme, že komise přispěje k širší debatě, sdílení rozdílných názorů na problematiku a že budou mít členové dostatečný prostor k návrhům změn, které ministerstvo vyslyší a zavede. Změny a úpravy současný systém totiž nutně potřebuje. O dalších setkáních Vás budeme informovat.

Přihlašte se k odběru newsletteru o svobodě v očkování, který pravidelně vydáváme ve spolupráci s organizacemi Rozalio a Unicampus.

Složení komise:

1. Předseda Pracovní komise: MUDr. Vladimír Valenta PhD, hlavní hygienik a náměstek ministra

2. Místopředseda Pracovní komise: MUDr. David Kasal, poslanec – Parlament ČR

3. Tajemník Pracovní komise: MUDr. Sylvie Kvášová, ved. odd. epidemiologie

4. Prof. MUDr. J. Janda, DrSc., Česká pediatrická společnost ČLS JEP

5. MUDr. A. Šebková, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

6. Prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D., Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

7. MUDr. P. Křížová, CSc., Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

8. Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

9. MUDr. E. Jílková, Česká společnost alergologie a imunologie ČLS JEP

10. MUDr. K. Paděrová, Společnost dětské neurologie ČLS JEP

11. Mgr. E. Tulupova, Společnost medicínského práva ČLS JEP

12. MUDr. I. Červenková, Ministerstvo zdravotnictví

13. Dana Šalamunová, Ministerstvo zdravotnictví

14. MUDr. P. Kaftanová, Státní ústav pro kontrolu léčiv

15. Luboš Oleár, Svaz pacientů ČR

16. Mgr. A. Brzobohatá, www.antimeningokok.cz

17. Mgr. M. Suchánková, Sdružení Rozalio

18. RNDr. M. Petráš, provozovatel webových stránek

19. Prof. MUDr. R. Chlíbek, CSc., Národní imunizační komise

20. MUDr. Jaroslav Krákora, poslanec – Parlament ČR

21. Mgr. Jan Farský, poslanec – Parlament ČR

22. Mgr. Soňa Marková, poslankyně – Parlament ČR

23. Mgr. Tereza Hrubá, Liga lidských práv

ministerstvo zdravotnictví, očkování, odškodnění