Podle dnes zveřejněného nálezu Ústavního soudu není samotné umožnění přítomnosti otce nebo jiné rodičkou zvolené osoby u porodu nadstandardní péčí, kterou lze samu o sobě zpoplatnit. Tento názor už v minulosti vyslovila veřejná ochránkyně práv a okresní soud v Mělníku v jiné věci, ale nevedlo to u většiny nemocnic ke změně.

Proto nabízíme vám, rodičům, kteří jste nezákonný poplatek uhradili, abyste nám jej „darovali“ a my jej vymůžeme. Nebude vás to nic stát, ale podpoříte činnost Ligy lidských práv v oblasti práv pacientů a rodiček a zároveň přinutíte nemocnice ke změně nezákonné praxe.

Kdo nám může poplatek „darovat“?

Rodička nebo otec dítěte, kteří uhradili poplatek za přítomnost doprovodu v porodnici po 1. 1. 2014 (nejen za přítomnost otce, ale i duly nebo jiného doprovodu) a mají o zaplacení poplatku důkaz (pokladní doklad, výpis z dokumentace apod.).

Jakým způsobem „darování“ proběhne?

Udělíte nám plnou moc k zastupování při vymáhání pohledávky a podepíšete smlouvu o darování a právním zastupování. Pokud Liga lidských práv vymůže poplatek od nemocnice, ponechá si ho jako dar na svou činnost. Rodiče nic platit nebudou, ani když vymáhání nebude úspěšné.

Na koho se můžete obrátit?

Obraťte se na koordinátora poradny Férové nemocnice Matěje Stříteského (matej.stritesky@llp.cz) a jako předmět e-mailu uveďte Poplatek. Pošlete mu naskenovaný doklad o úhradě poplatku a uveďte podrobnosti ohledně úhrady poplatku – datum porodu, název porodnice, kdo a kdy poplatek platil, za jakých okolností došlo k úhradě (např. kdo z personálu úhradu poplatku žádal, jak tento požadavek zdůvodnil, zda vytvářel na jeho úhradu nějaký nátlak apod.) a zda bylo za poplatek poskytnuto nějaké protiplnění (návleky, ochranný oděv, občerstvení, proškolení aj.).

Co bude následovat?

Pošleme vám k podpisu plnou moc, darovací smlouvu a smlouvu k právnímu zastupování. Po vyřízení těchto formalit nejprve vyzveme nemocnici, aby dobrovolně poplatek vrátila, a pokud tak neučiní, budeme ho vymáhat soudně. O průběhu vymáhání Vás budeme informovat. Zaručujeme vám zachování anonymity.

Proč tímto způsobem podpořit Ligu?

Právům pacientů a rodiček se věnujeme na našem specializovaném webu Férová nemocnice, kde s pomocí studentů práv zodpovídáme dotazy pacientů. Otázce nezákonných poplatků za přítomnost doprovodu u porodu jsme se věnovali na tomto webu, poskytovali jsme klientům poradenství a vzor stížnosti proti poplatku a také jsme proti poplatkům opakovaně vystupovali v médiích (např. zde a zde). Případy klientů, kteří se chtěli domáhat vrácení poplatku, jsme zprostředkovali k zastupování advokátu Martinu Cyprisovi (akcypris@yahoo.com), který nyní uspěl u Ústavního soudu a na kterého se rovněž můžete obracet.