Výbor ministrů Rady Evropy zasedal 7. a 8. června a výsledkem jeho jednání jsou doporučení pro Českou republiku a zejména pro české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výbor představuje orgán dohlížející na výkon rozsudku D.H., jímž štrasburský soud odsoudil Českou republiku za diskriminaci Romů ve vzdělání.

Výbor ministrů Rady Evropy požaduje, aby Česko přistoupilo k zásadním krokům v naplňování rozsudku. Zejména žádá přesné informace o plnění Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání (NAPIV). Již v červnu tohoto roku měly být hotovy dílčí výstupy – například kompletní plán legislativních kroků zavádějících inkluzivní změny. Dalším úkolem je vytvořit na příští školní rok přesný plán kroků v oblasti rovného přístupu ke vzdělání.

Výbor ministrů musel bohužel konstatovat, že Česko nenaplňuje rozsudek efektivně. Jeden z mnoha důkazů představuje i fakt, že NAPIV se stal nefunkční platformou, protože jej koncem května opustila přibližně padesátka expertů zabývajících se inkluzivním vzděláváním.

inkluzivní vzdělávání, školství, vzdělávání