Rada vlády pro lidská práva schválila podnět prosazující státem zajišťovanou právní pomoc pro chudé. Po letech lhostejnosti k tomuto tématu začalo ministerstvo spravedlnosti nad ustavením efektivního systému poskytování právní pomoci konečně vážněji uvažovat. Zmocněnec pro lidská práva by měl na základě mandátu od Rady iniciativně spolupracovat s ministerstvem spravedlnosti na přípravě nového zákona ošetřujícího systém bezplatné právní pomoci nemajetným. Podnět vzešel z iniciativy Poradny pro občanství, občanská a lidská práva , jejíž experti se touto problematikou podrobně zabývají.

Česká republika je jednou z posledních zemí EU, která nemá kvalitní komplexní systém právní pomoci nemajetným. Například na Slovensku fungují od roku 2005 čtyři speciální centra, která rozdělují poptávku nemajetných občanů po bezplatné právní pomoci mezi advokáty, právníky nebo mediátory. Ti je zastupují zejména v civilních sporech.

Bezplatnou právní pomoc poskytují pouze advokáti skrze Českou advokátní komoru. Také její představitelé však nejsou se současným systémem zajišťování právní pomoci nemajetným spokojeni. Nepomohou zde ani nevládní organizace, které mají možnost alespoň v omezeném počtu zaměstnat právníky. Jednak jsou vždy specificky zaměřené a navíc nedisponují dostatkem finančních či lidských zdrojů na to, aby mohly zastupovat všechny nemajetné. Lidé, kteří potřebují efektivní právní pomoc zdarma nebo za sníženou odměnu, se tak často nemají na koho obrátit. Velmi palčivý je tento problém zejména tam, kde žijí lidé s nižšími příjmy, v regionech mimo Prahu a Brno.

Liga lidských práv dlouhodobě podporuje aktivity nevládních organizací pro ustavení nového systému právní pomoci nemajetným, a proto v úvodní fázi připomínkovala i aktuálně schválený podnět. Argumenty zástupců Poradny k tomuto podnětu jsme podpořili také ve Výboru pro lidská práva a biomedicínu a v Radě vlády pro lidská práva, kde zasedají naši členové a spolupracovníci.

Kromě státem zajišťované právní pomoci, která přes svou důležitost závisí na jisté libovůli a finančních prostředcích státu, propagujeme právní pomoc pro bono. S pro bono se setkáváme v rozvinutých právních kulturách, kde v závažných případech poskytují bohaté advokátní kanceláře nemajetným právní pomoc zdarma jako součást svojí korporátní identity. Tak tomu je v masovém měřítku například ve Spojených státech a Velké Británii.

lidská práva, právní pomoc, pro bono