Strategické změny v postavení osob s duševní nemocí v systému psychiatrie prostřednictvím vedení individuálních případů

Zpracovatelé chtějí navázat na stávající aktivity MDAC a Ligy v České republice a prostřednictvím zastupování klientů, jejichž základní lidská práva jsou v systému psychiatrie porušována, přispět ke zlepšení právní úpravy i praxe, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem a mezinárodními závazky ČR. Cílem je zaměřit se na strategické případy, které mají potenciál po úspěšném dotažení pomoci širšímu okruhu klientů. Rozhodnutí nejvyšších českých soudů či Evropského soudu pro lidská práva vytvoří „precedenty“, který budou ČR a její instituce nutit, aby lidskoprávní standardy dodržovaly. Partneři budou rovněž usilovat o změnu zákonů prostřednictvím lobbyingu u zástupců veřejné moci. Projekt je realizován díky laskavé podpoře Open Society Fund – Praha a MDAC.