Pediatrička porušila práva rodiny po domácím porodu

Dětská lékařka porušila svým bezohledným jednáním práva novorozence a jeho rodičů. Opakovaně odmítala vyšetření dítěte mimo ordinaci, neoprávněně požadovala zaplacení výjezdů a navíc rodičům bezdůvodně vyhrožovala sociálkou a nakonec je i udala a způsobila jim stres.

Při plánování porodu doma se rodiče domluvili s dětskou lékařkou svého staršího dítěte na domácí prohlídce novorozence. Po porodu lékařka dítě skutečně prohlédla, odmítla však provést odběr krve na novorozenecký screening v domácím prostředí a vyžadovala jejich návštěvu v ordinaci.

V zahraničí se po porodu doma odběr standardně provádí rovněž doma. V případě rodiny navíc zdravotní stav rodičky po porodu neumožňoval cestování a doprovod novorozence do vzdálené ordinace a rodiče nechtěli i kvůli kojení narušovat kontakt dítěte s matkou. Rodiče se proto snažili domluvit s lékařkou na provedení vyšetření u nich doma. Lékařka to bezdůvodně odmítala, trvala na provedení odběru v ordinaci a nakonec i vyhrožovala sociálkou i policií, pokud se rodiče nedostaví v termínech, které ona určí.

Zdravotní stav matky neumožnil cestování. Lékařka na ni poslala sociálku

Rodinu skutečně navštívily sociální pracovnice na podnět lékařky, která uvedla, že se rodiče nedostavili s dítětem na odběr krve podle domluvy. Sociální pracovnice zhodnotily péči o novorozence jako vyhovující a rodičům doporučily další spolupráci s lékařkou.

Po udání ze strany lékařky ovšem rodiče zcela ztratili důvěru k lékařce a rozhodli se, že nechtějí, aby nadále pečovala o jejich děti, o čemž lékařku otec dítěte vyrozuměl e-mailem. Ještě téhož dne se však lékařka bez jakéhokoliv předchozího ohlášení dostavila do jejich domu a dožadovala se prohlédnutí dítěte, ne však za účelem odběru na screeningové vyšetření.

Vzhledem k předchozímu jednání lékařky rodiče odmítli provedení prohlídky s tím, že děti již nejsou v její péči a vyzvali ji k odchodu. Lékařka je začala slovně napadat a požadovala úhradu návštěv ve výši tisíc korun, na které však neměla doklad. Protože si rodiče mezitím našli nového pediatra, požádali předchozí lékařku o kopie zdravotnických dokumentací svých dětí. Ty jim lékařka odmítla poskytnout.

Lékařka porušila právo dítěte na zdraví i práva rodičů

Případ ukazuje, že někteří lékaři stále neváhají porušovat práva rodičů a dětí a bezdůvodně je udávat orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Lékařka porušila právo novorozence na zdraví, zdravotní péči a ohrozila jeho právo na nepřetržitý kontakt s matkou.

Právo dítěte na zdraví a zdravotní péči bylo zasaženo tím, že lékařka odmítla provést screeningové vyšetření dítěte v domácnosti, přestože byly splněny podmínky pro poskytnutí této péče formou návštěvní služby ve vlastním sociálním prostředí. Provedení odběru bylo přitom v zájmu nezletilého. Lékařka také ohrozila jeho právo na zdravotní péči tím, že neoprávněně vyžadovala úhradu za poporodní návštěvy, přestože se jedná o součást péče plně hrazené pojišťovnou.

Do práva na soukromí rodičů i dítěte zasáhla lékařka tím, že porušila svou lékařskou mlčenlivost a udala je bez zákonného důvodu orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Rodiče přitom žádnou svou povinnost neporušili a péči o dítě nijak nezanedbávali, dokonce byli oprávněni screeningové vyšetření odmítnout, neboť není povinné. Oni je ale neodmítli, matka se pouze nemohla ze zdravotních důvodů k jeho provedení dostavit do ordinace. Neoprávněné výhrůžky se negativně promítly na psychice rodičů z důvodu obav z možného odebrání dítěte.

Dále lékařka porušila právo rodičů na informace o zdravotním stavu dětí tím, že jim odmítla poskytnout kopie zdravotnické dokumentace.

Podniknuté kroky:

únor 2010 > Došlo k nezákonnému jednání lékařky.

březen – červen 2010 > Byla podána stížnost na lékařku k České lékařské komoře, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, ke Všeobecné zdravotní pojišťovně a k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

březen, duben 2010 > Opakované žádosti o zaslání kopií kompletní zdravotnické dokumentace dětí, které lékařka ignorovala a poskytla rodině pouze jednostránkové výpisy.

květen – červenec 2010 > Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů věc nepatří do jeho působnosti, podle krajského úřadu nešlo o pochybení nebo je neprokazatelné, lékařská komora neshledala pochybení, zdravotní pojišťovna shledala částečné pochybení ve vykázání péče, o ostatním prý není oprávněna rozhodovat.

duben 2011 > Byla podána žaloba na ochranu osobnosti s požadavkem na omluvu a poskytnutí kopií zdravotnické dokumentace. Soudu byly dodány zahraniční posudky potvrzující, že provedení screeningu v domácnosti je standardní postup.

červenec 2013 > Žaloba byla Krajským soudem v Brně zamítnuta. Výroky soudkyně během předchozího jednání byly ovšem zaujaté proti rodičům a Lize lidských práv. Soudkyně se nevypořádala s celou řadou argumentů rodičů a neprovedení screeningu obrátila proti nim s tím, že šlo o zanedbání péče z jejich strany.

říjen 2013 > Rodina se proti rozhodnutí odvolala a namítla podjatost soudkyně.

duben 2014 > Vrchní soud shledal, že předchozí rozhodnutí bylo v pořádku, a potvrdil jej.

září 2014 > Bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Tisková zpráva k případu:

leden 2014 > Právníci vyzývají rodičky: Nenechte si líbit porušování vašich práv

Případ je otevřen.