Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva

Liga lidských práv je partnerem projektu „Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva“ a Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity inovací studijního plánu.

dovednosti.law.muni.cz

(reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání)