Normativní a praktické překážky účinného trestního stíhání špatného zacházení ze strany úředních osob

The normative and practical obstacles to effective prosecution of ill-treatment by official persons

Cíle projektu:

  • porovnat legislativu a praxi několika evropských zemí dopadající na vyšetřování a trestní stíhání vyšetřování případů špatného zacházení, jehož se dopustí jednotlivec v postavení úřední osoby (zejména policista, nebo příslušník vězeňské služby)
  • zjistit, zda a případně proč existují podobnosti nebo rozdíly v úspěšnosti trestního stíhání případů špatného zacházení s ohledem na relevantní právní úpravu
  • zjistit, zda existují určité specifické právní předpisy nebo instituce, anebo jiné mimoprávní faktory které mají významný vliv na úspěšnost vyšetřování

Aktivity projektu:

  • rozbor české právní úpravy vyšetřování a trestního stíhání špatného zacházení a provedení rozhovorů s lidmi z praxe (policisté, státní zástupci),
  • na základě zjištěných informací zpracování české národní zprávy (kompletní studie v anglickém jazyce, stručný závěr studie v českém jazyce)
  • příprava krátkého videa zobrazujícího případ špatného zacházení
  • seznámení českých funkcionářů a zainteresovaných stran s výsledky národní zprávy
  • osvětová kampaň, která má upozornit veřejnost na daný problém
  • na základě národních zpráv zpracování komparativní studie Maďarským Helsinským Výborem
  • závěrečná konference

hhc-logo

Projekt ve spolupráci s Maďarským helsinským výborem (Hungarian Helsinki Committee)