IMPAIR

Posilování procesních práv lidí s mentálním postižením a duševní poruchou v trestním řízení: Průzkum potřeb ke změně

Enhancing Procedural Rights of Persons with Intellectual and/or Psychiatric Impairments in Criminal Proceedings: Exploring the Need for Actions

Cíle projektu

Projekt IMPAIR si kladl za cíl zmapovat implementaci Doporučení Evropské komise o procesních zárukách ohrožených osob podezřelých nebo obviněných v trestním řízení, přičemž se zaměřoval na osoby s duševním onemocněním nebo psychosociálním postižením, které představují skupinu zranitelných pachatelů.

Cílem projektu není omlouvat možné pachatele trestných činů, ale zjistit, zda existují překážky, které jim brání se efektivně účastnit na trestním řízení a případně tyto překážky odstranit.

Publikace jako výstup projektu

Klíčová zjištění projektu shrnuje leták dostupný zde.

Hlavním výstupem projektu je příručka Důstojnost v řízení, která obsahuje:

 • Zkušenosti osob s duševním a/nebo psychosociálním postižením
 • Hlavní zjištění z komparativní zprávy zkoumající situaci v pěti zemí zúčastněných na projektu
 • Kritéria pro identifikování dobré praxe
 • Praktická doporučení pro profesionály řešící problematiku v praxi
 • Doporučení pro zákonodárce
 • Doporučení pro Evropskou unii
 • Seznam symptomů svědčících o přítomnosti duševního a/nebo psychosociálního postižení
 • Záznamový list o procesních právech pro policejní výslech
 • Záznamový list o procesních právech pro soudní jednání

Českou verzi příručky naleznete zde.

Anglickou verzi příručky, která navíc obsahuje i komparativní studii, srovnávající relevantní právní úpravu v zemích, které se projektu účastnily naleznete zde.

V rámci projektu vznikla i Národní zpráva věnující se výlučně situaci v ČR. Zprávu naleznete zde.

Cíle projektu

 • Identifikace mezer a bariér v domácích systémech trestního soudnictví u jednotlivých partnerů, podpora implementace Doporučení Evropské komise o procesních zárukách ohrožených osob podezřelých nebo obviněných v trestním řízení
 • Zlepšení procesních práv a záruk lidí s mentálním postižením a/nebo psychiatrickým onemocněním prostřednictvím vzdělávání profesionálů z oblasti policie, státního zastupitelství, advokacie, zdravotnictví a soudnictví a přenosu zkušeností a dobré praxe mezi cílovými skupinami ze zapojených zemí
 • Zvyšování povědomí ohledně postavení lidí s mentálním postižením a duševním onemocněním v průběhu trestního řízení prostřednictvím příručky, workshopů, tiskové konference a závěrečné konference

Aktivity projektu

 • prosinec 2016: Kulatý stůl v Praze pro osoby zapojené do trestního řízení
 • únor 2017: Studie ohledně právních záruk u lidí s duševním postižením jako pachatelů trestních činů
 • duben 2017: Komparativní studie z ČR, Rakouska, Litvy a Bulharska
 • květen 2017: Prezentace výstupů na Evropském workshopu
 • prosinec 2017: Příručka pro stakeholdery s doporučeními
 • březen 2018: Národní workshop pro stakeholdery
 • květen 2018: Závěrečná konference
 • červenec 2018: Prezentace výsledků zástupcům Evropské unie

Partneři projektuludwig_boltzmann_institute_logo

mental_health_perspectives_logobulgarian_helsinki_committee_logo

 

the_peace_insitute_logo

 

logo_ce-cs-pantone-lr

Projekt je podpořen Evropskou komisí.