IMPAIR

Posilování procesních práv lidí s mentálním postižením a duševní poruchou v trestním řízení: Průzkum potřeb ke změně

Enhancing Procedural Rights of Persons with Intellectual and/or Psychiatric Impairments in Criminal Proceedings: Exploring the Need for Actions

Cíle projektu

 • Identifikace mezer a bariér v domácích systémech trestního soudnictví u jednotlivých partnerů, podpora implementace Doporučení Evropské komise o procesních zárukách ohrožených osob podezřelých nebo obviněných v trestním řízení
 • Zlepšení procesních práv a záruk lidí s mentálním postižením a/nebo psychiatrickým onemocněním prostřednictvím vzdělávání profesionálů z oblasti policie, státního zastupitelství, advokacie, zdravotnictví a soudnictví a přenosu zkušeností a dobré praxe mezi cílovými skupinami ze zapojených zemí
 • Zvyšování povědomí ohledně postavení lidí s mentálním postižením a duševním onemocněním v průběhu trestního řízení prostřednictvím příručky, workshopů, tiskové konference a závěrečné konference

 

Aktivity projektu

 • prosinec 2016: Kulatý stůl v Praze pro osoby zapojené do trestního řízení
 • únor 2017: Studie ohledně právních záruk u lidí s duševním postižením jako pachatelů trestních činů
 • duben 2017: Komparativní studie z ČR, Rakouska, Litvy a Bulharska
 • květen 2017: Prezentace výstupů na Evropském workshopu
 • prosinec 2017: Příručka pro stakeholdery s doporučeními
 • březen 2018: Národní workshop pro stakeholdery
 • květen 2018: Závěrečná konference
 • červenec 2018: Prezentace výsledků zástupcům Evropské unie

 

Partneři projektu

ludwig_boltzmann_institute_logo

mental_health_perspectives_logobulgarian_helsinki_committee_logo

 

the_peace_insitute_logo

 

logo_ce-cs-pantone-lr

Projekt je podpořen Evropskou komisí.