Identifikace a prevence zneužívání dětí s postižením v ústavech

Identifying and preventing abuse of children with mental disabilities in institutions

Cíle projektu:

 • vytvořit pro profesionály takové nástroje, které jim umožní aktivněji se zapojovat do monitorování práv dětí s postižením v institucích a umožní jim dosáhnout spravedlnosti.
 • zvýšení povědomí mezi státními a mezinárodními aktéry o porušování práv dětí s postižením v institucích
 • podpora vlády při aplikaci mezinárodního práva a tvorbě efektivního monitorovacího mechanismu
 • podpora zrušení institucí a podpora deinstitucionalizace

 

Aktivity projektu:

 • červen 2015: zahájení projektu
 • září 2015 – duben 2016: tvorba draftových materiálů – právní, komunikační a monitorovací
 • květen 2016: pilotní školení + monitoring
 • říjen 2016: dokončení materiálů – právní, komunikační a monitorovací
 • listopad 2016: 1. školení + monitoring (pozvánka)
 • leden 2017: 2. školení + monitoring
 • květen 2017: Prezentace výsledků zástupcům Evropské unie

 

Partneři projektu:

 

ann_crat_trust_logo

 

global_initiative_on_psychiatry_logo

 

mdac

 

logo_ce-cs-pantone-lr

Projekt je podpořen Evropskou komisí.