Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

Liga lidských práv je partnerem projektu Právnické fakulty Masarykovy univerzity s názvem „Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva“.

Záměrem projektu je na základě různorodých aktivit vytvořit trvalé sítě mezi různými partnery brněnské právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jinými fakultami univerzity a jejich absolventy (zejména lékařství a mediálních studií), nevládními právnickými organizacemi, advokáty poskytujícími pro bono služby, orgány veřejné správy. Cílem je posílení vazeb a komunikace mezi praxí, výukou a výzkumem v oblasti práva i mezi odborníky různých profesí a inspirace ke vzniku partnerství nových.

V rámci projetku Liga připravuje celostátní soutěž Lidskoprávní Moot Court a zajišťuje výuku kliniky práv pacienta a kliniky mediálního práva.

Současně realizuje sadu vzdělávacích seminářů pro neprávníky z oblasti zdravotnického, mediálního a školského práva. Odpovědi na nejčastější problémy z daných oblastí můžete nalézt v tomto sborníku.

(reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě)