Naše hodnoty

„Jsme nezisková organizace, která hájí spravedlivé a důstojné podmínky pro život v České republice. Dlouhodobě prosazujeme systémové změny, které pomáhají zlepšit práci zdravotníků, učitelů i policistů. Naši právníci každý den usnadňují lidem orientaci v džungli paragrafů, vyhrávají soudní spory na straně slabších a dokazují, že právo může sloužit dobrým věcem.“

Vize

Vizí Ligy lidských práv je taková společnost, kde jsou v běžném životě dodržována lidská práva a v případě jejich porušení se jednotlivec může účinně bránit.

Poslání

Liga lidských práv je česká nevládní organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv v rozsahu, v kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy. Liga prosazuje lidská práva pro zvýšení kvality a důstojnosti života, a to za pomoci výzkumu, vzdělávání, vedení strategických právních případů a předkládání argumentů a řešení.

Hodnoty

Spravedlnost, lidská důstojnost, svoboda, otevřenost, nezávislost, odvaha, důslednost.

Naše práce

 • prosazujeme systémové změny v české legislativě a možnost svobodné volby
 • pořádáme vzdělávací semináře a přednášky
 • poskytujeme bezplatné poradenství
 • vedeme strategické právní případy
 • vydáváme srozumitelné právní manuály a další publikace pro odborníky i širokou veřejnost

Jsme

 • transparentní – komunikujeme otevřeně a naši práci i její výsledky vždy předkládáme veřejnosti
 • odborníci – uvádíme pouze ověřená fakta, vše máme podložené
 • konkrétní – pracujeme na konkrétních případech, které mají potenciál změnit nějakou obecnou nevyhovující praxi
 • vytrvalí – nevzdáváme se po prvních neúspěších, naši práci permanentně zlepšujeme
 • důslední – pevně si stanovujeme cíle, vytrvale jdeme za nimi a klademe důraz na kvality naší práce i lidí, s nimiž spolupracujeme
 • srozumitelní – zdarma poskytujeme široké veřejnosti praktické informace, rady a návody

Jsme blíže spravedlnosti!