Ročník 2011

Do 1. ročníku soutěže Lidskoprávní diplomka se přihlásilo 19 studentů ze 7 univerzitních fakult.

Odměnu 5 tisíc korun za první místo si odnesla Monika Mareková z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která se ve své práci věnovala střetům práva na soukromý život a práva na ochranu veřejné bezpečnosti.

Na druhém místě skončila práce Veroniky Miluše Kozlíčkové na téma Ústavněprávní aspekty fingovaných sňatků. Na bronzové příčce se umístil Ivan Prouza a jeho práce věnovaná squattingu jako střetu práva na pokojné užívání vlastnictví a práva na bydlení. I tyto dvě diplomové práce vznikly na brněnské právnické fakultě.

Nad prvním ročníkem soutěže převzala záštitu tehdejší místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová.

Slavnostní večer u příležitosti vyhlášení vítězů se konal 3. prosince 2011 v kavárně Zahrada – Café Therapy a symbolicky odstartoval IX. ročník brněnského festivalu Týden lidských práv. Součástí vyhlášení byla také beseda s Eliškou Wagnerovou a vernisáž fotografií Amnesty International mapující nejdůležitější momenty končícího roku 2011.

Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení vítězů 1. ročníku soutěže: