Lidskoprávní Moot Court

Celostátní soutěž týmů studentů práv, která nabízí souboj argumentů v simulovaném soudním procesu

Studenti změří síly v obhajobě i obžalobě případu týkajícího se témat, kterým se v Lize lidských práv věnujeme. Na hodnocení se podílejí soudci Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu.

letak_moot_court_2016_web

Případ

„Rodiče přehlásili svého syna z běžné školy do školy speciální v domění, že v ní bude šťastnější. Sociální pracovnice z místního úřadu má ale za to, že je tento postup v rozporu s nejlepším zájmem dítěte. Iniciovala proto řízení o omezení rodičovské odpovědnosti, aby bylo možné rozhodnutí rodičů o přehlášení dítěte do speciální školy zvrátit.“

Co je v této věci nejlepším zájmem dítěte? A kdo by měl o těchto otázkách rozhodovat?

Jak se přihlásit?

 • členem soutěžního týmu se může stát pouze student, který navštěvuje některou z forem studia na právnické fakultě kterékoliv vysoké školy v České republice
 • týmy musí být složeny minimálně ze dvou a maximálně ze čtyř členů
 • neplatíte žádný registrační poplatek
 • přihlášky posílejte do konce října 2016 na e-mail lpmoot@llp.cz

Harmonogram soutěže

 • přihlašování do 31.10.2016
 • termín odevzdání písemných podání 24.11.2016
 • fakultní kola v prosinci 2016 (v Brně 16.12., v případě většího počtu týmů i 15.12.)
 • finále na Ústavním soudu na jaře 2017 (brzy upřesníme)

Ke stažení

Podívejte se na reportáž z prvního ročníku, vytvořte tým a přihlaste se!

Informace a fotogalerie z předchozích ročníků:

Soutěž pořádá Liga lidských práv ve spolupráci s Masarykovou univerzitou

 • koordinátor | Petr Havlík | e-mail
 • garant | Kateřina Mášová | e-mail

Fakultní koordinátoři

 • Právnická fakulta MU Brno | JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
 • Právnická fakulta UP Olomouc | JUDr. Martin Kopa
 • Právnická fakulta UK Praha | Mgr. David Kryska, Ph.D.